BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal’ın ta­dı yok

Kar­tal’ın ta­dı yok

Be­şik­taş Co­la Tur­ka, Eu­ro­cup C Gru­bu’nda dep­las­man­da Rus eki­bi Khim­ki’ye 91-65 ye­nil­di. Si­yah-be­yaz­lı­lar, ilk pe­ri­yo­du 23-12 ge­ri­de ta­mam­lar­ken, 2. çey­rek­te de Rus tem­sil­ci­si ile ara­da­ki far­kı ka­pa­ta­ma­ya­rak dev­re­yi 44-27 ge­ri­de ka­pat­tı.Be­şik­taş Co­la Tur­ka, Eu­ro­cup C Gru­bu’nda dep­las­man­da Rus eki­bi Khim­ki’ye 91-65 ye­nil­di. Si­yah-be­yaz­lı­lar, ilk pe­ri­yo­du 23-12 ge­ri­de ta­mam­lar­ken, 2. çey­rek­te de Rus tem­sil­ci­si ile ara­da­ki far­kı ka­pa­ta­ma­ya­rak dev­re­yi 44-27 ge­ri­de ka­pat­tı. İkin­ci ya­rı­ya tu­tuk baş­la­yan tem­sil­ci­miz Khim­ki kar­şı­sın­da 3. bö­lü­me de 67-49 ye­nik gi­rer­ken, kar­şı­laş­ma­yı da 91-65 kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT