BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD Merkez Bankası fa­iz o­ra­nı­nı yüz­de 0.25’e in­dir­di

ABD Merkez Bankası fa­iz o­ra­nı­nı yüz­de 0.25’e in­dir­di

ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) yüz­de 1 olan gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı yüz­de 0,25’e in­dir­di.ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) yüz­de 1 olan gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı yüz­de 0,25’e in­dir­di. Fed’in pa­ra po­li­ti­ka­sı or­ga­nı Fe­de­ral Açık Pi­ya­sa Ko­mi­te­si (FOMC) dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da, yüz­de 1 olan gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı yüz­de 0,75 pu­an in­di­re­rek yüz­de 0,25 yap­tı. Fed, 30 Ni­san’da yüz­de 2’ye in­dir­di­ği gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı, ha­zi­ran, ağus­tos ve ey­lül ay­la­rın­da yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da de­ğiş­tir­me­miş­ti. FED, 29 Ekim­de­ki ola­ğan top­lan­tı­sın­da da gös­ter­ge fa­iz ora­nı­nı yüz­de 1,5’ten yüz­de 1’e çek­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT