BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Has­ta yakını doktoru dövdü

Has­ta yakını doktoru dövdü

Zey­nep Ka­mil Ka­dın ve Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­’n­de gö­rev­li asis­tan Dr. Fat­ma Me­tin, dün sa­bah sı­ra al­ma­dan mu­aye­ne oda­sı­na te­laş­la gi­ren Hav­va K’­nın 3 ay­lık be­be­ği­ni, du­ru­mu­nun acil ola­bi­le­ce­ği ge­rek­çe­siy­le mu­aye­ne et­ti.Zey­nep Ka­mil Ka­dın ve Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­’n­de gö­rev­li asis­tan Dr. Fat­ma Me­tin, dün sa­bah sı­ra al­ma­dan mu­aye­ne oda­sı­na te­laş­la gi­ren Hav­va K’­nın 3 ay­lık be­be­ği­ni, du­ru­mu­nun acil ola­bi­le­ce­ği ge­rek­çe­siy­le mu­aye­ne et­ti. Me­tin, acil bir du­ru­mu ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ğü be­be­ğin an­ne­si K’­ye, ay­rın­tı­lı mu­aye­ne için nu­ma­ra ala­rak sı­ra­ya gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yin­ce, Hav­va K, dok­to­run yü­zü­ne yum­ruk at­tı. Ya­ra­la­nan dok­to­run şi­ka­yet­çi ol­du­ğu Hav­va K, sav­cı­lık sor­gu­su­nun ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT