BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > E­lif De­mir­baş ve­fat et­ti

E­lif De­mir­baş ve­fat et­ti

Ga­ze­te­mi­zin An­ka­ra Bas­kı Te­sis­le­ri’nde ça­lı­şan Cü­neyt İnal’ın an­ne­an­ne­si, Mus­ta­fa İnal’ın ka­yın­va­li­de­si Elif De­mir­baş dün ve­fat et­ti.Ga­ze­te­mi­zin An­ka­ra Bas­kı Te­sis­le­ri’nde ça­lı­şan Cü­neyt İnal’ın an­ne­an­ne­si, Mus­ta­fa İnal’ın ka­yın­va­li­de­si Elif De­mir­baş dün ve­fat et­ti. Ha­tay’da ika­met eden De­mir­baş, bir haf­ta­dır has­ta­ne­de te­da­vi gö­rü­yor­du. Elif De­mir­baş, bu­gün öğ­len na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ha­tay’da def­ne­di­le­cek. Mer­hu­me­ye Al­lah’tan rah­met, ar­ka­daş­la­rı­mı­za ve ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT