BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bin­bir­ Su­rat Ni­ran Ün­sal

Bin­bir­ Su­rat Ni­ran Ün­sal

Kı­lık­tan kı­lı­ğa gi­ren Ni­ran Ün­sal prog­ra­mın­da, Se­zen Ak­su, Zer­rin Özer ve Yıl­dız Til­be tip­le­meleriyle büyük takdir topladıKey­fe­ke­der prog­ra­mı­nın yıl­ba­şı çe­kim­le­rin­de Ni­ran Ün­sal kı­lık­tan kı­lı­ğa gir­di... Ün­sal, Se­zen Ak­su, Zer­rin Özer ve Yıl­dız Til­be’yi tak­lit et­ti. Ko­nuk ol­du­ğu prog­ram­lar­da sa­nat dün­ya­sı­nın se­vi­len isim­le­ri­nin ses­le­ri­ni tak­lit ede­rek bü­yük be­ğe­ni top­la­yan Ün­sal, bu de­fa ka­fa­sı­na pe­ruk ta­ka­rak mü­zik dün­ya­sı­nın üç ün­lü is­mi­ni prog­ra­mı­na ko­nuk et­ti. Se­zen Ak­su’nun “Dert Fas­lı”, Zer­rin Özer’in “Bir Gü­lü Sev­dim” ve Yıl­dız Til­be’nin “Bin De­re­den Su Ge­tir­sem” isim­li şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­ren ün­lü sa­nat­çı ün­lü ko­med­yen­le­re taş çı­kart­tı.
Kapat
KAPAT