BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uzat­ma­da Be­şik­taş

Uzat­ma­da Be­şik­taş

Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin 10. haf­ta­sın­da oy­na­nan F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi­si­ni, iki uzat­ma so­nun­da si­yah-be­yaz­lı­lar ka­zan­dı: 112-105.Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin 10. haf­ta­sın­da oy­na­nan F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi­si­ni, iki uzat­ma so­nun­da si­yah-be­yaz­lı­lar ka­zan­dı: 112-105. Kar­şı­laş­ma­nın nor­mal sü­re­si 78-78 eşit­lik­le ta­mam­lan­dı. İlk uzat­ma bö­lü­mü 96-96 bi­ten maç­tan 112-105 ga­lip ay­rı­lan ko­nuk Be­şik­taş ol­du. Ba­yan­lar Li­gi’nde dün oy­na­nan maç­lar­da Pan­küp Kay­se­ri Ko­le­ji, G.Sa­ray’ı 74-64, Sam­sun Bas­ket­bol da dep­las­man­da Mer­sin Be­le­di­ye­si’ni 81-77 mağ­lup et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT