BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne ve iki ço­cu­ğu bı­çak­la­nıp öl­dü­rül­dü

An­ne ve iki ço­cu­ğu bı­çak­la­nıp öl­dü­rül­dü

Ga­zi­os­man­pa­şa Kü­çük­köy’de­ki bir ev­de otu­ran İlk­nur İs­lam (20) ile 4 ya­şın­da­ki oğ­lu Yu­suf Ba­tu­han İs­lam ve 1.5 ya­şın­da­ki kı­zı İn­ci Me­lek İs­lam ev­le­rin­de bı­çak­lan­mış ola­rak bu­lun­du. İki ço­cu­ğun öl­dü­ğü olay­da ağır ya­ra­lı bu­lu­nan an­ne kur­ta­rı­la­ma­dı.Ga­zi­os­man­pa­şa Kü­çük­köy’de­ki bir ev­de otu­ran İlk­nur İs­lam (20) ile 4 ya­şın­da­ki oğ­lu Yu­suf Ba­tu­han İs­lam ve 1.5 ya­şın­da­ki kı­zı İn­ci Me­lek İs­lam ev­le­rin­de bı­çak­lan­mış ola­rak bu­lun­du. İki ço­cu­ğun öl­dü­ğü olay­da ağır ya­ra­lı bu­lu­nan an­ne kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT