BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhalifler Danıştay kökenli

Muhalifler Danıştay kökenli

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin 8 üye­si, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, ‘ka­pa­tı­lan be­le­di­ye­le­rin da­va aç­ma sü­re­si­ne iliş­kin’ ön­ce­ki gün ya­pı­lan açık­la­ma­nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin gö­rü­şü­nü yan­sıt­ma­dı­ğı­nı” ile­ri sür­dü.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin 8 üye­si, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, ‘ka­pa­tı­lan be­le­di­ye­le­rin da­va aç­ma sü­re­si­ne iliş­kin’ ön­ce­ki gün ya­pı­lan açık­la­ma­nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin gö­rü­şü­nü yan­sıt­ma­dı­ğı­nı” ile­ri sür­dü. Açık­la­ma­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Os­man Ali­fey­yaz Pak­süt, üye­ler Ful­ya Kan­tar­cı­oğ­lu, Meh­met Er­ten, Ca­fet Şat, A. Nec­mi Öz­ler, Fet­tah Oto, Şev­ket Apa­lak ve Zeh­ra Ay­la Perk­taş’ın im­za­la­rı yer al­dı. Bun­lar­dan Ful­ya Kan­tar­cı­oğ­lu, Şev­ket Apa­lak ve Zeh­ra Ay­la Perk­taş’ın Da­nış­tay kö­ken­li ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT