BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 250 YTL’lik kö­pe­ği bu­la­na 500 YTL ödül

250 YTL’lik kö­pe­ği bu­la­na 500 YTL ödül

Mer­sin’de 4 gün ön­ce Mal­ta-Ka­niş kır­ma­sı “Ju­ni­or” ad­lı kö­pe­ği kay­bo­lan avu­kat Gül­se­ren Yıl­dı­rım, de­ğe­ri yak­la­şık 250 YTL olan kö­pe­ği­ni bu­la­na 500 YTL ödül va­de­di­yor.Mer­sin’de 4 gün ön­ce Mal­ta-Ka­niş kır­ma­sı “Ju­ni­or” ad­lı kö­pe­ği kay­bo­lan avu­kat Gül­se­ren Yıl­dı­rım, de­ğe­ri yak­la­şık 250 YTL olan kö­pe­ği­ni bu­la­na 500 YTL ödül va­de­di­yor. Avu­kat Gül­se­ren Yıl­dı­rım, Ka­na­da do­ğum­lu kö­pe­ğin bu ül­ke­de eği­tim al­ma­sı se­be­biy­le Türk­çe ko­mut­la­ra ce­vap ve­re­me­di­ği­ni kay­de­den Yıl­dı­rım, İn­gi­liz­ce ko­mut­la­rın bir ço­ğu­na uy­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102960
  % 0.67
 • 3.5377
  % -0.3
 • 4.1893
  % -0.33
 • 4.7747
  % -0.08
 • 148.887
  % -0.45
 
 
 
 
 
KAPAT