BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­lih ku­şu en faz­la İs­tan­bul’a uğ­ru­yor

Ta­lih ku­şu en faz­la İs­tan­bul’a uğ­ru­yor

Mil­li Pi­yan­go­nun yıl­ba­şı özel çe­ki­li­şi­ne 3 gün ka­la son 20 yıl­da ta­lih ku­şu­nun en faz­la İs­tan­bul’a uğ­ra­dı­ğı ve her 4 çe­ki­liş­ten 3’ün­de bü­yük ik­ra­mi­ye­nin çey­rek bi­let­le­re isa­bet et­ti­ği or­ta­ya çık­tı.Mil­li Pi­yan­go­nun yıl­ba­şı özel çe­ki­li­şi­ne 3 gün ka­la son 20 yıl­da ta­lih ku­şu­nun en faz­la İs­tan­bul’a uğ­ra­dı­ğı ve her 4 çe­ki­liş­ten 3’ün­de bü­yük ik­ra­mi­ye­nin çey­rek bi­let­le­re isa­bet et­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Mil­li Pi­yan­go İda­re­sin­den ve­ri­le­re gö­re, 1988-2007 dö­ne­min­de ya­pı­lan yıl­ba­şı özel çe­ki­liş­le­rin­de 69 ki­şi bü­yük ik­ra­mi­ye ka­zan­dı. Bu ik­ra­mi­ye­ler­den 23’ü İs­tan­bul’a git­ti. Bu­nu 10 ik­ra­mi­ye ile An­ka­ra, 4’er ik­ra­mi­ye ile de İz­mir, Ada­na ve Mer­sin iz­le­di. Tar­sus, An­tal­ya ve Es­ki­şe­hir ise 2’şer ik­ra­mi­ye kazandı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT