BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kara liste kanunla silinecek

Kara liste kanunla silinecek

Merkez Bankası’nda kredi, karşılıksız çek, senet, kredi kartı ile diğer kredi borçlarına ilişkin tutulan ve kara liste olarak bilinen kayıtlar, borcun tamamının ödenmesinin ardından silinecekMerkez Bankası’nda kredi, karşılıksız çek, senet, kredi kartı ile diğer kredi borçlarına ilişkin tutulan ve kara liste olarak bilinen kayıtlar, borcun tamamının ödenmesinin ardından silinecek > ANKARA Karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasını içeren yasa tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Tasarı, ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi, gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ya da bulunmayan gerçek kişiler ile kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesinin ardından Merkez Bankasında tutulan kayıtların silinmesini kapsıyor. Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.
Kapat
KAPAT