BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Esnafın vergi maratonu

Esnafın vergi maratonu

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, 1999 gelirleri için aybaşından itibaren beyanname verecek. Aralarında taksicilerin de olduğu basit usule tabi mükellefler, yıl içinde gelir elde etsin etmesin, beyanname vermek zorunda.Kira geliri elde edenlerden sonra, vergi ödeme sırası küçük esnafa geldi. Basit usulde vergilendirilen binlerce mükellef, 1 Şubat 2000’den itibaren beyanname verip, vergisinin ilk taksitini ödeyecek. Gelirler Genel Müdürlüğü, aralarında taksicilerin de bulunduğu basit usulde vergiye tabi mükellefleri, vergi yükümlülükleri için uyardı. Hem mükelleflere vergilerini hatırlatmak hem de beyanname düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak için bastırılan “2000 Basit Usul Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi” defterdarlıklara ve gelir müdürlüklerine gönderildi. Gelirler Genel Müdürlüğü’nün internet adresine de yüklenen rehbere göre, vergiden muaf olmayan küçük esnaf ve sanatkârın tabi olduğu basit usulde vergilemeye ilişkin gelir vergisi beyannameleri, Şubat ayı içinde ilgili vergi dairelerine verilecek. Söz konusu mükellefler, 1999 yılı içinde elde ettikleri gelirleri, yıllık beyanname ile bildirmek zorunda bulunacak. Gelir elde edilmemiş olsa dahi, beyanname verilmesi gerekecek. Beyan ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilen bu gruptaki mükellefler, 2001 yılına kadar elde edilen kazanç ile intibak ettirilen dereceye göre hesaplanan götürü safi kazanç tutarlarından düşük olan üzerinden vergi ödeyecek. Basit usulde, ticari kazancın dışında başka bir gelir unsuru bulunması halinde, Mart ayında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde, sadece ticari kazanç ile götürü safi kazanç tutarı karşılaştırılacak. Bu karşılaştırmada, ticari kazanç dışındaki gelir unsurları dikkate alınmayacak. 3 taksitte ödenecek Şubat ayı içinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve fon payı, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında 3 eşit taksitte ödenecek. Beyanname vermeyen küçük esnaf ve sanatkâr, usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile her ay için yüzde 6 olarak yeniden belirlenen gecikme faizine tabi olacak. Vergi nasıl hesaplanacak ? Tarife üzerinden hesap yapılacak Beyannamede vergiye tabi gelir olarak belirtilen tutar üzerinden, 1999 yılında geçerli olan gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi hesaplanacak. Basit usulde vergiye tabi gelir, götürü safi kazanç tutarından fazla olamayacağından beyana tabi başka bir geliri bulunmayanlar, gelir vergisini, vergiye tabi gelirin yüzde 20’si olarak belirleyecek. Ayrıca tarh edilen gelir vergisinin yüzde 10’u oranında fon payı ödenecek. Vergiden mahsup edilecek Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabına yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca tevkif edilen vergiler, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecek. Ancak tevkif yoluyla ödenen verginin, tahakkuk eden vergiden fazla olması durumunda iade yapılmayacak. Yıllık beyannameye eklenecek Basit usule tabi mükellefler, basit usulde hesap özetini doldurarak, yıllık gelir vergisi beyannamesine ekleyecek. Kayıtları meslek odaları bünyesinde oluşturulan bürolarda tutulan mükelleflerin hesap özeti, büro tarafından doldurularak, mükellef ve oda temsilcileri tarafından imzalanacak. Kayıtlarını kendileri tutan mükellefler, hesap özetine sadece kendisi imza atacak. Bağ-Kur, Sigorta primleri ve stopaj ödemelerine ait belgeler de, yıllık gelir vergisi beyannamesine eklenecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102657
  % -0.63
 • 5.4598
  % -0.17
 • 6.2134
  % 0.06
 • 7.1829
  % 0.41
 • 230.417
  % 0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT