BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hasedin kötülüğü

Hasedin kötülüğü

Haset duygusunun esas kötü olan yanı, başkalarında görülen mükemmellik ve güzellikleri çekememekle veya kıskanmakla kalmayarak bu ni’metlerin sahiplerinin elinden çıkmasını arzulayan sadistçe bir duyguyu da beraberinde taşımasıdır.İnsan, çok tuhaf bir varlıktır. Takdîr edilecek nice güzel huyları yanında bir o kadar da çirkin ve aşağılık tarafları vardır. İnsanın bu kötü özelliklerinden biri, belki de en kötüsü haset duygusudur. İnsan hem kendisiyle hem de içinde yaşadığı toplumla kavgalı hâle getiren bu kötü hasletten kurtulmadıkça gerçek huzur ve mutluluğa ermek hayaldir. Kaynağını bencillik ve kendini beğenmişlikten alan bu duygu, başkalarındaki kemâlât (üstünlük) ve meziyetleri içine sindirememe gibi acâip bir sendrom (belirti) ile kendini gösterir. İlâhî takdîr ve taksîme imanı olan bir kimsenin samîmî inancıyla bağdaştırması mümkün olmayan bir kötü huydur haset. HASET, NEFSİN HAZIMSIZLIĞIDIR Her şeyin en iyisine ve kalitelisine sadece kendisinin lâyık olduğunu düşünen nefis, başkalarında gördüğü güzellikler karşısında akıl almaz bir huzursuzluk ve hazımsızlık sancısıyla kıvranır. Artistik rol becerisi olmayan sıradan kimseler, bu rahatsızlığı kamufle edecek kurnazca bir mazeret de bulamayınca çiğlikleri bütün iğrençliğiyle sırtarıverir. Sizin rahat, huzur ve mutluluğunuzun onda sebep olduğu rahatsızlığı olanca çirkinliğiyle yüzünden ve tavırlarından okursunuz. Şayet siz de başkaları hakkında aynı düşünceleri taşımıyorsanız hasetçinin davranışı size çok tuhaf ve belki de anlamsız gelecektir. Fakat az da olsa haset duygusunu taşıyanlar kendilerini haklı gösterebilmek için şaşılacak savunma mekanizmaları geliştirirler. İşi demagojiye boğarak gerçekte bütün üstünlük ve ni’metlerin asıl adresinin kendileri olması gerektiğini gerekçeli açıklamalarla ortaya koymaya çalışırlar. Liyakat tesbîti konusunda bir yanlışlık yapıldığını bile telaffuz edebilirler. Her türlü ni’met ve üstünlüklerin tek sahibinin Yüce Allah olduğuna imanı olan bir kimse eğer haset duygusunun sancılarını yaşıyorsa önce ilâhî taksîme rıza konusundaki inancını sorgulamak zorundadır. ŞÜKREDEN İHSANA KAVUŞUR Gerçek ve hâlis bir mü’min kesin olarak inanır ki veren de alan da Yüce Rabbimizdir. Kime niçin verdiğini, bazılarının elindeki imkânları neden aldığını ancak kendisi bilir. Kullarına şu kadarını bildirmiştir ki; ni’met ve musîbetler, kullar için bir imtihan sırrı taşır. Ni’metlere şükür, ihsânı; nankörlük ise azâbı gerektirir. Ni’metin gerçek sahibinin tasarrufuna isyan anlamında olan hasedi ma’kul ve meşrû bir ahlâkî davranış saymaya imkân yoktur. Çekememezlik, kıskançlık gönlümüzde sevgi ve saygı adı altındaki bütün soylu duyguları dumûra uğratır, yok eder. Kendinden başka kimseyi sevemeyen bir kimsenin başkalarından sevgi ve yakınlık görmeye hakkı olabilir mi? Bencillik, böylelerini hiç farkında olmadan toplumda yalnızlık içine iter. Toplumdan dışlanan ve her türlü insanî saygınlık ve itibarını yitirme pahasına hasetçi davranışlarda ısrar edenler aslında ciddî bir psikolojik problem yaşamaktadırlar. Bu psiko-sosyal illetin yegâne tedavi yolu ilâhî takdîr ve taksîme rıza konusunda nefsin inadını kırmaktan geçer. Konuya bu noktadan yaklaşmayanların bütün iyileştirme teşebbüsleri akamete uğramaya mahkûmdur. Haset duygusunun esas kötü olan yanı, başkalarında görülen mükemmellik ve güzellikleri çekememekle veya kıskanmakla kalmayarak bu ni’metlerin sahiplerinin elinden çıkmasını arzulayan sadistçe bir duyguyu da beraberinde taşımasıdır. Gıpta da denilen sadece imrenme ve özenme noktasında kalarak olumlu bir aksiyon ve motivasyon sebebi olabilecek yüce ve asil duyguyla hasedi birbirine karıştırmamak lâzımdır. Hasette hıyanet ve düşmanlık olduğundan hasetçinin davranışları her türlü mel’anet ve hâinliğe açıktır. Bu yüzden kendisinden sakınmak çok akıllıca ve isabetli bir yoldur. Yüce Allah, hasetçinin şerrinden kendisine sığınmamız gerektiğini bize hatırlatmış ve hattâ emretmiştir. Kendisinden sakınılan ve kaçılan bir kimse olmamak için olanca gücümüzle hasetçi duyguları yok etmeye çalışmalıyız.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT