BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye-İsrail

Türkiye-İsrail

Boşnakları kollamak, onlara arka çıkmak Türkiye’nin görevidir. Bunu yapmayan Türkiye, milletlerarası arenada saygı görmez.Boşnakları kollamak, onlara arka çıkmak Türkiye’nin görevidir. Bunu yapmayan Türkiye, milletlerarası arenada saygı görmez. Binaenaleyh Bosna-Hersek’te sorun varsa, Türkiye’nin meselesidir. Diğer milletler, Türklerin bir parçası saydıkları için ilgilenmezler. Kudüs şehrinde Harem-i Şerîf, Müslümanlar için bir şeref ve haysiyet meselesidir. Bunu anlamamakta direnen İsrail’in başı belâdan kurtulmaz. Harem-i Şerîf’te İsrail işgali bir Türkiye meselesi midir? Evet! O alanda yer gök Kaanûnî Sultan Süleyman’dır, Sinan’dır, Memlûk Türk sultanlarıdır. Harem-i Şerîf’in statüsünde Türkiye’nin öne çıkması yadırganmaz. Ama Müslümanlara ait bir konudur. Yanımızda Müslüman ülkeler de bulunmalıdır. Gazze ve Filistin bir Türk meselesi midir? Dünyada hangi devlete sorsanız olumsuz cevap alırsınız. Zira tam bir Arap meselesidir. Biz 23 Arap devletini pas geçersek bize kızarlar. Zaten ülkelerinde 900 yıl kalmamızı tarihlerinin hoş olmayan sayfaları kabûl ediyorlar. Tekrar Türk liderliğine soğuk davranırlar. Ancak durum, bizim Gazze katliâmını, Başbakanımızın tabiriyle (görmezden gelmemizi) gerektirmez. Fikrimizi elbette söyleyeceğiz, zaten bütün Arap devletlerine takaddüm ederek söyledik. Suûdîler ve Mısır gibi iddialı Arap devletleri Türk çıkışlarından hiç hoşlanmadılar, asla hoşlanmazlar. Boşnaklar doğranırken, Uygurlar katliâma uğrarken kıllarını kıpırdatmadıklarını da unutmak olmaz. Elbette Mısır, Suriye, Irak ve emsalindeki darbeci diktatör generallerin, sırtlarını Moskova’ya dayayarak bize takındıkları küstahlıklar geçmişte kaldı. Zaten milletçe tarih hâfızamız hiç kuvvetli değildir. İsrail’le uğraşmak, Arapların konusudur. Ama onların bu misyonlarını ihmal ettikleri âşikârdır. Zira İsrail’le uğraşan Amerika’yı karşısına alır. Bu sebeple Arap potansiyeli kendini gösterememiş, bu potansiyel ABD ile savaşacak güçte terör örgütleri üretmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT