BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Grev süresinin emekliliğe etkisi

Grev süresinin emekliliğe etkisi

Grev süresince işyerinde üretim durduğu ve fiili bir çalışma olmadığı için greve katılan işçiler adına sigorta primi ödenmemektedir. Dolayısıyla yaşlılık aylığı hesabında grevde geçen süre prim ödemesine dahil edilmeyecektir.M. Emin Baş-İzmir: 1980-Temmuz 1999 yılları arasında sigortalı olarak çalıştım. Daha sonra Bağ-Kur sigortalısı oldum ve devam ediyorum. 1-1988-1989 yılları arasında bir yıl süreyle grevde kaldık. Bu süre emekliliğime etki eder mi? 2-Ne zaman emekli olabilirim? 3-Bağ-Kur prim ödemelerini geciktirmenin cezası nedir? 4-Bağ-Kur’dan emekli olanlara toplu bir para verildiğini duydum. Bu doğru mudur? 5-İşlerim bozulup SSK’ya girersem yüksek aylık bağlanması için kaç yıl yüksek dereceden prim ödemeliyim? Cevap 1: Grev süresince işyerinde üretim durduğu ve fiili bir çalışma olmadığı için greve katılan işçiler adına sigorta primi ödenmemektedir. Dolayısıyla yaşlılık aylığı hesabında grevde geçen süre prim ödemesine dahil edilmeyecektir. Greve katılmayan işçiler için prim ödemesi yapıldığından grev süresi emeklilik hizmetine sayılacaktır. 2-Yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Bağ-Kur mevzuatına göre emekliliğinize 7 yıl kaldığı için 51 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte en az 25 tam yıl prim ödemesi yapmak şartıyla emekli olabilirsiniz. 3-Sosyal güvenlik yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce ödenmeyen Bağ-Kur primi için ilk ay yüzde 10 takip eden aylarda yüzde 5 gecikme zammı uygulanmaktaydı. 4447 sayılı yasa ile Bağ-Kur prim alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsili yasasına göre tahsil edilmesi hüküm altına alındığı için ödenmeyen Bağ-Kur prim borçlarına aylık yüzde 12 gecikme zammı uygulanmaya başlandı. Son yapılan değişiklikle, 21 Ocak 2000 tarihinden geçerli olarak gecikme zammı tutarı aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 72 olarak uygulanacaktır. 4-Bağ-Kur’dan emekli olmaya hak kazanan sigortalılara toplu para verilmesi söz konusu değildir. Emekli Sandığı ikramiyesi ile karıştırıyor olmalısınız. 5-Yeni uygulama ile SSK’dan emekli aylığı hesabında prim ödenen tüm süreler değerlendirmeye alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi son beş yıl veya son on yıl uygulaması kaldırılmıştır. Bunun için ne kadar çok yüksek dereceden prim öderseniz o kadar çok yararınıza olacaktır. İhlas Sigorta ile ilgili olarak bulunduğumuz il acentesi ile görüşürseniz en sağlıklı bilgiyi almış olursunuz. Evlilik toptan ödemesi Soru: Ayşe Özyurt-İstanbul: 1979 yılında sigortalı oldum. 1984 yılında evlilik dolayısı ile SSK’dan primlerimi geri aldım. Geri aldığım primleri iade ederek ve 1980 sonrasını da borçlanarak emekli olabilir miyim? Cevap: Evlenme dolayısıyla işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve iş verenleri tarafından SSK’ya ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısı ile işten ayrılmış sayılırlar. Evlenme dolayısı ile toptan ödemeden faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan tekrar sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, kendilerine verilen primleri aldıkları tarihten itibaren yüzde 5 faizi ile SSK’ya iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri Sosyal Sigorta Kanunu uygulamasında dikkate alınır. Yani eski çalışmaları hizmet ihyası yolu ile işlerlik kazanır. Toptan ödeme şeklinde aldıkları primleri Kuruma iade etmeyenlerin sigortalılık süreleri, sigortaya tabi işe yeni girdikleri tarihten başlar. Yasanın koyduğu bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, 1979-1984 yılları arasındaki hizmetinizden dolayı kurumdan toptan ödeme olarak aldığınız primleri yüzde 5 faizi ile iade ederek bu süreyi tekrar kazanabilirsiniz. Ancak 1984 yılından sonrasını geriye dönük olarak borçlanıp hizmet kazanmanız mümkün değildir. Yaş haddinden emekli olabilmek için en az 3600 gün hizmetinizin olması gerekiyor. Aldığınız primleri iade edip, beş yıl daha prim ödeyerek 52 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Veya yaş haddini beklemeden prim ödemenizi 5000 güne tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Kısa kısa kısa.... Ziya Karakuş-Erzincan: Verdiğiniz bilgilere göre 3967 gün prim ödemeniz var. Erkek sigortalıların yaş haddinden emekli olabilmesi için eski uygulamaya göre en az 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesi ve 55 yaşın tamamlanması gerekiyordu. 4447 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi sabit kalırken yaş haddi 56 olarak tespit edilmiştir. Buna göre yaş haddinden emekli olmak için 56 yaşınızın tamamlanmasını beklemeniz gerekecektir. Mehmet Aydın-Pendik: Son yasa değişikliğinin yapıldığı tarihte sigortalılık süreniz 23 yıldan fazla olduğu için eski yasanın kuralları doğrultusunda emekli olacaksınız. Yani 25 yıllık sigortalılık sürenizin tamamlanacağı Haziran 2001 en az 5000 gün prim ödemesi ile emekli olabilirsiniz. Gün sayınızı yükseltmek için askerlik borçlanması yapmalısınız. Aksi halde gün sayınız eksik olduğu için emeklilik süreniz uzayacaktır. Sigorta başlangıcınız Nisan 1981 tarihinden önce olduğu için 18 yaş öncesi sigorta hizmetiniz gün ve süre olarak yaşlılık aylığında değerlendirilecektir. Davut Pişgini-İstanbul: Askerlik süresince adınıza prim ödenmediği için hizmetinize sayılmamaktadır. Hizmet sürenizi artırmak istiyorsanız askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Askerliğinizi memuriyete girdikten sonra yapmanızın borçlanma yönünden bir önemi yoktur. Yeni yasa ile birlikte hizmet süresi yanında yaş haddi uygulaması getirildiği için sizin açınızdan borçlanmanın zorunluluğu yoktur. 25 fiili hizmeti tamamlayıp ayrılmak isterseniz gerekli olabilir. M. Sait Biralmış-Salihli: 25 yıllık sigortalılık sürenizin tamamlanacağı Temmuz 2000 tarihinde prim ödeme gün sayınız 5000 güne tamamlanırsa emekli olabilirsiniz. Yeni yasa sizin durumunuzda bir değişiklik yapmıyor. Eski şartlara göre emekli olacaksınız. Aleattin Kahraman-Söke: Hastalığınız göreviniz nedeniyle meydana gelmediği için adi malullük hükümlerine göre emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı yasasına göre adi malullük aylığı en az 10 fiili hizmet yılı olanlar için uygulanmaktadır. Sizin hizmet süreniz 10 yıldan fazla olduğu için aylık almaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur hizmetleriniz berleştirilecek ve aylık hesabında değerlendirilecektir. Selahattin Yılmaz-Bahçelievler: Verilerinize göre Temmuz 2001 tarihinde emekli olmaya hak kazanacaksınız. Gün sayınız oldukça fazla olduğu için askerlik borçlanması yapmanız gerekmeyebilir. Yaparsanız mutlaka aylığınızı yükseltecektir. Tercihi size bırakıyorum. Yaşlılık aylığınızın tutarı için şimdiden yorum yapmak doğru olamaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT