BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ölüm acısı o kadar şiddetli ki!”

“Ölüm acısı o kadar şiddetli ki!”

Kavmi, İsa aleyhisselama iman etmiyordu. Bir kabir göstererek; “Bu kabirdekini diriltir de peygamberliğini tasdik ettirirsen sana iman ederiz” dediler...İsa aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen ve Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerdendir. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine “Ülülazm” denilen altı peygamberin beşincisidir. Annesi hazret-i Meryem’dir. Allahü teâlâ onu babasız yarattı. Kudüs’te doğdu. Otuz yaşında peygamber oldu. Kendisine İncil adlı kitap gönderildi. Otuz üç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı. Kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir... “KABİRDEKİNİ DİRİLTİRSEN!” İsa aleyhisselam insanları üç sene dîne dâvet etti. O da bütün peygamberler gibi mucizeler gösterdi... Anadan doğma körleri sağlamlar gibi gördürür, bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi. Hastaya dokunduğunda iyi olurdu. Eliyle mesh etmek sûretiyle hastaları tedâvi ettiği için kendisine “İsa Mesih” dendi... Ölüleri diriltirdi. Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhurdur. Bunlar; Sam bin Nûh, Şeddad bin Âd, Mâsân bin Mâlân ve Benî İsrail’den bir çocuktur... Kavmi, asırlarca evvel ölmüş olan Nuh Aleyhisselamın oğlunun kabrini göstererek: “Bu kabirdekini diriltir de nübüvvetini tasdik ettirirsen sana iman ederiz” dediler. İsa aleyhisselam o kabrin başına varıp, “Kum biiznillah” (Allahın izniyle kalk!) dedi, kabir yarılıp, içinden ak sakallı bir zat çıkıp; “La ilahe İllallah İsa Ruhullah” dedi. Hazreti İsa ona kim olduğunu sordu. O da; “Ben Nuh peygamberin oğluyum” dedi. İsa Aleyhisselam; “Sizin zamanınızda saç sakal ağarmazdı. Bu ne haldir böyle” deyince, “Ya İsa! Bana kalk dendiği zaman kıyamet koptu zannettim. Ben öleli birkaç bin sene olduğu halde hâlâ ölüm acısını unutmadım. Tekrar ölürüm korkusuyla bir anda saçım sakalım ağardı” dedi. İsa Nebi; “YAŞAMAK İSTEMİYORUM!” “Yaşamak istersen dua edeyim de yaşa” dediği zaman; “Hayır ya İsa! Ölüm acısı o kadar şiddetli ki, bir daha ölmemek için yaşamak istemiyorum” dedi ve hemen kabrine geri girdi. İsa Aleyhisselamın bu açık mucizesini görenlerden nasibi olanlar iman etti, olmayanlar ise yine inkârlarına devam ettiler. Buyurdu ki: “Sağırı, dilsizi tedâvi ettim, ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin (câhilliği ilim ve olgunluk sanmak) ilâcını bulamadım...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT