BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Promosyon kampanyaları

Promosyon kampanyaları

Kıymetli okuyucumuzu hassasiyetinden dolayı öncelikle kutluyorum. Kanunlara saygılı olmak ve uymak her vatandaşın görevidir. Bunlar içinde şüphesiz basın organları da vardır.Hatay’dan Seyfettin Söylemez’in suali şöyle: “Bir gazete, X ürünü alanlara bedava veriliyor. Bu hukuken sakıncalı değil mi?” Cevap: Kıymetli okuyucumuzu hassasiyetinden dolayı öncelikle kutluyorum. Kanunlara saygılı olmak ve uymak her vatandaşın görevidir. Bunlar içinde şüphesiz basın organları da vardır. Promosyon konusu çokça tartışıldı. Hatta bu konuda iki tebliğ de yayınlandı. Bunun akabinde bir kanun metni TBMM’den geçti. Ancak bu metin Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği için geri döndü. Tekrar da halen gündeme alınmadı. Basın organlarının hem yolunun açılması ve hem de önünün açılması esastır. Buna karşılık, vatandaşlarımızın da bu konuda bilgilendirilmesi ve yeterince himaye altına alınması da başka bir esastır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları içinde Tüketiciyi Koruma Kanunu çıkarıldı. Bu kanunda açık olarak, bir malı satın alırken, başka bir malın da satın alınmaya zorlanamayacağı açık olarak vurgulanmaktadır. PROMOSYONSUZ DA OLMUYOR Promosyonlarla ilgili tebliğler ile getirilen sınırlamalar ile aynı anda üçten fazla promosyon verilmemesi ve bunların eğitim fonksiyonu görmesi, basının amacına ve aracına uygun olması yanında, bedelinin de gazete ile paralel olması ilkeleri getirildi. Böylece promosyon noktasında oldukça önemli bir sınırlama getirildi. Bu kurallara uyan basın organlarımız oldu. Kanunlara olan saygılarından dolayı onları kutluyoruz. Ancak, bu kanuna uymayan veya dolanmak isteyen basın organları da oldu. Hatta bunların bir kısmı hakkında bakanlık çok büyük miktardaki para cezaları ile birlikte dava bile açtı. Yargı safhası hâlâ sürenler de var. Şimdi karşılıklı haksız ve kanunsuz bir yarış başladı. Bu nereye kadar gider ve ne kadar uygundur. YENİ DÜZENLEME ŞART Bunun için yeni bir hukuki düzenleme şart. Türk okur kitlesi, promosyonsuz gazetelere iltifatta çok cömert değil. Promosyonlu gazetelere ise oldukça iltifatkâr. O halde bunun belli esaslara bağlanması şart. Bu konuda adil ve ölçülü bir promosyon serbestisi getirilmelidir. Basın organlarından isteyen her okuyucusuna ev de versin, araba da. Ancak, bu anlamda, bakanlık gerekli koruyucu, düzenleyici ve kontrol edici fonksiyonları ifa etsin. Vatandaş mağdur olmasın. Bunun için şahsi sorumluluk alınmalı ve bu anlamda dağıtım şirketlerinin kefaleti esas tutulmalıdır. Ancak, daha önemlisi promosyon için izin alınma esası getirilmelidir. Bu izin verilirken de koruyucu tedbirler alınmalıdır. Mesela, verilmesi vadedilen promosyonun bedelinin tiraj ile çarpımından elde edilen bedelden, tahmini masraflar çıkarıldıktan sonra kâr payı kadar teminat mektubu alınması bu anlamda bir formül olabilir. Keza, izin alınmadan reklam kampanyasına başlanılması veya gazetesinde vaatte bulunulması halinde derhal kamuoyuna hem açıklama yapılmalı ve hem de gazetenin cezalandırılması yoluna gidilmelidir. Sözün özü orta yol bulunmalıdır. Ne promosyon karşıtlığında ısrar edilmeli ve ne de vatandaşı mağdur eden bir promosyon yapısı bulundurulmalıdır. Bu anlamda, serbestlik yanında bakanlığa denetim ve izin makamı görevi verilir ise, ne şiş yanmış olur, ne de kebap.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT