BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Derviş Muhammed “kuddise sirruh” -2-

Derviş Muhammed “kuddise sirruh” -2-

İslâm âlimlerinden, bir büyük evliya zât, Buyurdu ki (Bir kulun “Takvâ”sı yoksa eğer, Hak teâlâ o kula, bir zerre vermez değer. Bir gün yanına gelip, istediler nasihat.İlim, amel ve ihlas... İslâm âlimlerinden, bir büyük evliya zât, Bir gün yanına gelip, istediler nasihat. Buyurdu ki (Bir kulun “Takvâ”sı yoksa eğer, Hak teâlâ o kula, bir zerre vermez değer. Ve yine bir insanın, “Din ilmi” yoksa şayet, Hak teâlâ indinde, bulamaz yine rağbet. İlmi olanın dahî, yok ise eğer hilmi, Fayda etmez ona hiç, edindiği o ilmi. Mahlûkata merhamet etmezse biri şayet, Allahü teâlâ da, ona etmez merhamet. Ey insanlar, bilin ki, hakiki bir Müslüman, Allah’ın takdirine, râzı olur her zaman. Sünneti seniyyeye, harfiyyen tâbi olur, İbâdet eyledikçe, bulur rahat ve huzur. Allah’tan fazla korkup, kaçınır her günahtan, Kimseyi incitmeyip, çekinir kalp kırmaktan. İnsanların malında, gözü olmaz hiç onun, Hâline râzı olup, takdire eğer boyun) Bir gün de buyurdu ki; (Farz yanında nafile, Bir deryaya nazaran, değildir damla bile. Zira farz, Rabbimizin biz kullara emridir, Nafileyi yapmamak, günah bile değildir. Mesela bir Müslüman, “Yarım gümüş” alarak, Bir Müslüman fakire, verse “Zekât” olarak. Dağlar kadar altını, nafile niyetiyle, Dağıtmaktan katbekat, iyidir hattâ bile. Çünki zekât, islâmın, farzlarından biridir, Yâni Hak teâlânın, bize mühim emridir. Nafile sadaka ve hayratın çoğu ise, Çok defa riya olup, tatlı, hoş gelir nefse.) Bir gün de buyurdu ki, (Allah’ın rızasına, Kavuşabilmek için, amel lâzım insana. Amelin de doğru ve düzgün olması için, Emir ve yasakları, öğrenmek lâzım ilkin. Meselâ namaz, oruç, hac, zekat, nikâh, talak, Bütün bu bilgileri, öğrenmeli muhakkak. Bunlar bilinmedikçe, ameller doğru olmaz, Yanlış yapılınca da, hiç sevap kazanılmaz. Her şeyi öğrenmeden ve öğrendikten sonra, Birer cihad vardır ki, cümle Müslümanlara, Biri, ilmi her yerde aramak ve bulmaktır, Diğeri de, o ilmi, yerinde kullanmaktır. Hem de fıkıh bilgisi, herkese farz-ı ayndır, Yani her Müslümanın, öğrenmesi lâzımdır. Dînimiz üç kısımdır, ilim, amel ve ihlâs, Bu üçü bulunmazsa, Müslümanlık olamaz. Bunların üçünü de, elde ederse insan, Olmuş olur o kimse, kâmil, olgun Müslüman.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT