BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hasan Berzencî’nin İran Şâhına nasihati

Hasan Berzencî’nin İran Şâhına nasihati

İran hükümdarı Nâdir Şâh, ordusuyla Musul’a kadar gelir. Burada nüfûz sâhibi vilâyetin önde gelenlerini sorduğunda, kendisine Hasan Berzencî’yi söylerler!..Seyyid Hasan Berzencî hazretleri, Kuzey Irak’ta yetişen evliyâdandır. Çok cesur ve gayretliydi. Allah yolunda kimsenin kınamasından çekinmez, zâlim kimselerden korkmazdı... “BİZE KATILMANIZ LAZIMDIR!..” Bir zaman İran hükümdarı Nâdir Şâh, ordusuyla Musul’a yönelmiş, Surdaş nâhiyesi Merkibe köyüne kadar gelmişti. Nâdir Şâh burada nüfûz sâhibi vilâyetin önde gelenlerini öğrenmek istedi. Kendisine Seyyid Hasan hazretlerini söylediler. Şah bunun üzerine Seyyid Hasan hazretlerine bir mektup yazdı. Şâhın mektubu özetle şöyleydi: “Fazîletli Seyyid Hasan hazretlerine: Maksâdım dedeniz Câfer-i Sâdık’ın yolunu yaymaktır. Bize katılmanız en lüzumlu bir iş olur. Mektubum size ulaşır ulaşmaz bize geliniz. Aksi halde öfke ve gadâbımı çekmiş olursunuz. Vesselâm...” Bu mektuba Seyyid Hasan şu cevâbı yazdı: “Mektûbuma besmele ile başlarım. Rabbime hamd ederim. Salât ve selâm sevgili Peygamberimizin ve âlinin ve eshâbının üzerine olsun... Mektûbunuzu aldım. Ecdâdımı (dedelerimi) sevdiğinizi söylüyorsunuz. Ancak Eshâb-ı kirâmdan bâzısına düşmanlık ediyorsanız, ecdâdıma olan sevginiz kıyâmet günü size fayda vermeyecek, belki azâba ve hesâba çekilmenize sebeb olacaktır... Hedefinizin İmâm-ı Câfer-i Sâdık’ın (rahmetullahi aleyh) mezhebini yaymak olduğuna dâir sözünüze gelince; o, Tâbiînin ve müctehidlerin en büyüklerinden olmakla berâber, talebeleri kalmadığı için, mezhebi tedvîn edilmemiş, derlenip toplanamamıştır. Tedvîn edildiğini bilseydik, onun neslinden geldiğimiz için, mezhebine tâbi olurduk!.. “OSMANLI’YLA HARB ETME!..” Oraya gelmemizi istiyorsunuz. Fakat gelecek durumda değilim. Ancak size bâzı tavsiyelerde bulunacağım. Bunlara uyarsanız kurtulur, rahat edersiniz: 1) Osmanlı sultanları ile harb etme. 2) Musul’u tahrîb etmeyi, halkı ile harb etmeyi düşünüyorsun. Bunu yapma. Çünkü ordunun yok olmasına sebeb olur. Ecel gelmeden önce tövbe ve istiğfârda acele et. Çünkü bâzı akrabâların seni öldürmek istemektedir...” İran Şâhı, Seyyid Hasan hazretlerinin nasîhatlerini dinlemedi ve onun buyurdukları aynen çıktı. Şah hezimete uğrayıp İran içlerine çekildi. Çok geçmeden de akrabâları tarafından öldürüldü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT