BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebü’l-Hasan Cûsukî

Ebü’l-Hasan Cûsukî

Buyurdu ki: “Âlimlerin bozulmasının alâmeti ikidir: Biri, bildiklerini yapmazlar, bilmedikleriyle amel ederler. İkincisi, yapmamaları emredilen şeyleri yaparlar.”Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin halîfelerinden, Ali bin Hîtî’nin talebesi idi. On ikinci asır sonlarında vefât etti. Doğum yeri olan Cûsuk köyüne defnedildi. Kabri halk tarafından ziyâret edilmekte, onun feyz ve bereketinden faydalanılmaktadır... “CEHENNEMLİĞİN ÜÇ ALAMETİ!” Bu mübarek zat, Ali bin Hîtî’nin yanında kemâle geldi. Maddî, mânevî bütün ilimlerin inceliklerine kavuştu. Allahü teâlâya olan aşkını, şiirlerinde terennüm eyledi. Ali bin Hîtî hazretlerinin halîfesi oldu. Pekçok talebe yetiştirdi. Feyz ve nûrları her tarafa yayıldı. Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretlerinin hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki: “Bir kimsenin Cehennemlik olduğu, üç şeyde açıkça görülür: Kendisine ilim verilir, amelden mahrûm edilir. Amel verilir, ihlâstan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleri ile şereflenir, onlara hürmet etmez.” “Âlimlerin bozulmasının alâmeti ikidir: Biri, bildiklerini yapmazlar, bilmedikleriyle amel ederler. İkincisi, yapmamaları emredilen şeyleri yaparlar.” “Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak, Allahü tealadan yüz çevirmenin alâmetidir.” “Sabır şecâat, yalan âcizlik, doğruluk kuvvettir.” “İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme!” “Süleymân aleyhisselâm oğluna buyurdu ki: Ey oğlum! Allahü teâlâdan kork! Çünkü Allahü teâlâdan korkmak, her şeyi yener. Mümin az konuşur, çok iş yapar. Münâfık, çok konuşur, az iş yapar.” “Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu yerde dur. Söylediklerini söyle, sakındıklarından sen de sakın. Onların yoluna gir. Îmân sözle, söz amelle, bunların üçü (îmân-söz-amel) ise ancak Peygamberimizin bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz, îmânı amelden, ameli de îmândan ayırmazlardı. Îmân bunların hepsini içine alan bir isimdir. Amel de îmânı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler, fakat, kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa, onun îmânı kabûl edilmez. Âhirette zarara uğrayanlardan olur.” “KALBİM SENİ ARZULUYOR!..” Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri, vefatına yakın şu şiiri söyledi: “Gözlerimin göremediğini gören kalbim seni arzuluyor/Gönlüme ümid etme ve isteme arzusunu sen verdin./Bana bu isteği verdiğin gibi, isteyeceğimi de bilmektesin./Kalbim, yalnız seni istiyor ve ben, gönlümde senden başkasına yer ayırmadım...”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95421
  % 0.25
 • 5.7665
  % -0.71
 • 6.564
  % -0.79
 • 7.3376
  % -0.87
 • 264.747
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT