BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kara Kuvvetleri 2 bin 219 yaşında

Kara Kuvvetleri 2 bin 219 yaşında

Hun İmparatoru Mete Han tarafından Milattan Önce (M. Ö.) 209 yılında kurulan Türk ordusu, bugün profesyonel kadroları, çağdaş donanımı ve eğitim seviyesi ile dikkat çekiyor> Mahmut Bulut ANKARA Kara Kuvvetleri Komutanlığı, dün 2 bin 219’uncu yaşına girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın temeli, Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M. Ö. 209 yılında atıldı. Modern ordunun temelini teşkil eden, onluk manga düzeni, yüzlük bölük düzeni ve binlik tabur düzeni tarihte ilk kez Mete Han tarafından uygulamaya konuldu. 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesinde Gaznelileri yenerek istiklaline kavuşan, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti ise Kara Kuvvetlerinin Teşkilat ve Eğitimini sağlam esaslara bağladı. Osmanlı Ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise Sultan I. Murat Hüdavendigar zamanında oldu. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu önceleri yalnızca Atlı Akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerin de katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürüldü. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE... Türk Kara Kuvvetleri, Cumhuriyet Döneminin başında ikişer tümenli 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan üç Ordu Müfettişliği halinde teşkilatlandı. İlk tank birlikleri de 1934 yılında oluşturuldu. Daha sonra Komando ve Paraşüt Birlikleri kuruldu. Ordu Komutanlıkları, 1949 yılında teşkil edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlandı. Günümüzde Kara Kuvvetleri; dört Ordu Komutanlığı, ve bu komutanlıklara bağlı birliklerden oluşuyor. 1990’da Kara Kuvvetleri yeniden yapılandırıldı. Bu yeni konseptle, Kara Kuvvetlerinin harekât yeteneğini artıran Kolordu, Tugay ve Tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturuldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT