BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rantiye vergisi yarın başlıyor

Rantiye vergisi yarın başlıyor

Gelir vergisinde genel beyan ve verginin ilk taksidini ödeme dönemi 1 Mart’ta başlıyor.Gelir vergisinde genel beyan ve verginin ilk taksidini ödeme dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Mart ayı içinde 1999’da elde edilen ticari kazançlar ve serbest meslek kazançlarının yanısıra, tahvil ve bono faizleri, Toplu Konut, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, hisse senedi kâr payları (temettü), iştirak hisselerinden doğan kazançlar, alacak faizleri, off-shore hesaplardan alınan faizler, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından doğan gelirler ile iskonto bedelleri için beyanda bulunulacak. 1 milyon 750 bin dolayında mükellef, 1999 yılı içinde elde ettiği gelirler için beyanda bulunup, tahakkuk edecek verginin üçte birlik ilk taksidini ödeyecek. Beyanname düzenleme rehberi internet’te Gelirler Genel Müdürlüğü’nün www.gelirler.gov.tr sayfasına da girdi. Gelir vergisi beyannameleri, mükellefin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine teslim edilecek. Hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidi Mart’ta kalan 2 taksit ise Haziran ve Eylül’de ödenecek. REPO VE MEVDUATA BEYAN YOK Vergi kanunlarında yapılan değişiklik uyarınca 1999’da elde edilen mevduat faizi, repo geliri ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları beyanname kapsamı dışında olacak. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşları da Türkiye’de elde ettikleri vergi kesintisine tabi menkul sermaye iratları için tutar ne olursa olsun beyanname vermeyecek. Ne kadar vergi ödenecek? Gelirler Genel Müdürlüğü’nün beyanname düzenleme rehberine göre: -1999’da 6 milyar lira devlet tahvili faizi elde eden bir vatandaş, yüzde 45.9’luk indirim sonrası kalan tutar 3 milyar 246 milyon lira olduğundan (3.5 milyar liralık beyan sınırının altında) beyanname vermeyecek. -1999’da 9 milyar lira hazine bonosu faizi, 1 milyar 200 milyon lira da mesken kira geliri elde eden bir vatandaş, indirim sonrası 5 milyar 454 milyon liralık gelir üzerinden vergilendirilecek. Bu kişi 1 milyar 286 milyon lira vergi, 128 milyon 620 bin lira da fon ödeyecek. -1999’da off-shore hesaplardan 5 bin dolar faiz geliri elde eden bir vatandaş, beyanname verecek. Bu kişinin faiz geliri, gelirin elde edildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilip vergilendirilecek. 1 dolar 400 bin lira ise 2 milyar liralık faiz geliri için 400 milyon lira vergi, 40 milyon lira da fon ödemesinde bulunulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT