BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kosova’da neler oluyor?

Kosova’da neler oluyor?

Kosova yine için için kaynıyor. Sırplar ile Arnavutların birlikte yaşadığı “Mitroviça”da gerginlik giderek tırmanıyor. Barış Gücü askerleri sık sık çıkan hadiseleri bastırmakta zorluk çekiyor. Katil Arkan ve Sırp Savunma Bakanı’nı katleden Miloşeviç, yeni bir savaşa ve krize hazırlık yapmaktadır.Kosova yine için için kaynıyor. Sırplar ile Arnavutların birlikte yaşadığı “Mitroviça”da gerginlik giderek tırmanıyor. Barış Gücü askerleri sık sık çıkan hadiseleri bastırmakta zorluk çekiyor. Katil Arkan ve Sırp Savunma Bakanı’nı katleden Miloşeviç, yeni bir savaşa ve krize hazırlık yapmaktadır. Her yıl (sanki) daha önce gizli güçlerce planlanmış gibi periyodik olarak dünyanın bir ya da birkaç bölgesinde Müslümanlara soykırım icra ediliyor. 1999’da sıra Kosova’da idi; bunun gibi 1999 sonu ve 2000 yılında Çeçenistan’da soykırım bütün zalimliğiyle devam ediyor. Miloşeviç’in yapamadıklarını uşak Putin’in generalleri Çeçenlere yapmaktadırlar. Çeçenistan’daki soykırım, katliam ve zulüm 5 bin yılın en korkunç zulmüdür. Geçen yılda tarihin en korkunç soykırımını Ortodoks Sırplar, Müslüman Arnavut ve Türklere ve de diğer Müslüman topluluklara Kosova’da yaptılar. Kosova’da tarihin en büyük dramı NATO’nun gövde gösterisi ile sona erdi ama buna karşılık Çeçenistan’daki drama NATO, AGİT, BM, ABD, AB ve İslam dünyası seyirci olmanın ötesinde bazıları doğrudan bazıları da dolaylı destek vermektedir. Balkanlar’da ve münhasıran Kosova’da “kriz” sona ermemiştir. Sadece NATO’nun hava harekâtı sona ermiştir. Biten savaş değil hava operasyonudur. Son günlerde yaşanan hadiseler kısa vadede çatışmaların orta ve uzun vadede yeni savaşların ihtimal dahilinde olduğunu göstermektedir. NATO’nun Kosova’ya müdahalesi her ne kadar insan hakları çerçevesinde gösterilmişse de; aslında bu müdahalenin insan hakları ile ilgisi yoktur. Miloşeviç’in “Büyük Sırbistan Hayali” ABD ve AB’nin milli menfaatlerine aykırı düştüğü için müdahale edildi. Kaldı ki, şu anda Çeçenistan’daki soykırım Kosova’daki soykırımdan çok daha büyük boyutlarda olduğu halde, NATO Rusya ile gayet yakın ilişkiler içindedir. ABD ve AB ise Rusya’ya kredilerini çeşme gibi akıtmakta, böylelikle ABD ve AB’nin dolarları ile Çeçenistan’daki soykırım ve iğrenç savaşı Rusya sürdürmektedir. Balkanlar ve Kafkasya’daki soykırım ve akabinde cereyan eden gelişmeler en çok Türkiye’yi hem de doğrudan ilgilendirdiği halde, Türkiye Balkanlar ve bilhassa Kafkasya’da son derece pasif bir politika takip etmektedir. Türkiye’nin Balkanlar ve Kafkasya ile tarihi, askeri, bölgesel, kültür, akrabalık, sosyal bağları asla gözardı edilemez. Türkiye’nin Kosova, Çeçenistan, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya’daki hadiselere yakından ilgi göstermemesi ve sorumluluktan kaçması yakın bir gelecekte Türkiye’yi tehlikeli durumlara kanalize edecektir. Mavi Akım Projesi uğruna Çeçenistan’ı, Yunanistan’ın ve AB’nin hatırı için Kosova’yı feda etmek Türkiye’ye çok pahalıya mal olabilir. NATO’nun hava operasyonu ile sağlanan geçici barış çerçevesinde 86 yıl aradan sonra NATO bünyesindeki Barış Gücü’nde yer alan Türk Askerinin Kosova’da, hiçbir ülkeye yapılmayan coşku ile ve Türk bayraklarıyla karşılanması Türkiye’ye çok şeyler anlatıyordu. Ama bu durumu görecek basiret ve feraset lazımdır. NATO’nun 24 Mart 1999’da başlattığı hava operasyonu, 1 milyon Müslümanın Kosova dışında mülteci durumuna düşmesine, onbinlerce Müslümanın katliamına, ev ve iş yerlerinin yakılmasına sebep oldu. Miloşeviç, 9 Haziran 1999’da pes etti ve 11 gün içinde Sırp askerleri Kosova’dan çekildi. Peşinden 50 bin NATO askeri Kosova’ya geldi. Sırpların 6 asırlık kin ile başlattıkları soykırım neticesinde geride kan, gözyaşı, yakılan binalar ve onbinlerce Müslümanın toplu mezarları kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 10 Haziran 1999’da kabul ettiği G-8 planı Yugoslavya’nın hükümranlığı ve toprak bütünlüğü içinde Kosova’ya geniş özerklik vererek, 1974 özerklik anlaşmasına geri dönüşü öngörüyordu. Kosova’da işler düzelinceye kadar yönetim uluslararası sivil heyete bırakılıyordu. 3 yıllık bir ara yönetimden sonra Ramboillet Antlaşması gözönüne alınarak Kosova’nın müstakbel statüsünün tespit edilmesi Kosovalı Arnavutlara kendi kendilerini tayin etme hakkı verilmesi öngörüldü. 10 Haziran 1999’da rafa kaldırılan “Kosova Krizi” yeniden patlak vermeye başlamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT