BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır.LÜTFİ KÖKSAL MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ Meslek hastalığına yakalanan sigortalılara sağlanan haklar -2- Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple köşemizi üç gün süreyle bu konuya ayırdık. Dün, Meslek hastalığının ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini ve hangi yollarla SGK’ya bildirileceğini anlatmıştık. Bugün de meslek hastalığı listelerini ve meslek hastalığında çalışanlara sağlanan hakları ele almak istiyoruz. RAPOR HAZIRLANMASI Meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporları bu konuda çıkarılan yönetmelikteki esaslar doğrultusunda hazırlanır. Uyuşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye Ankara, İstanbul veya Zonguldak’ta bulunan Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile Kurumca belirlenecek üniversite hastaneleri yetkilidir. HASTALIK LİSTESİ Meslek hastalıkları, “Meslek Hastalıkları Listesi”nde bulunan (Ek-2)’ye göre sınıflandırılır. A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları, C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları, D Grubu: Bulaşıcı mesleki hastalıklar, E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları, olmak üzere beş grupta toplanmıştır. Bu listenin sol sütununda zararlı ajanın meydana getirdiği başlıca hastalıklar ve belirtileri, orta sütununda yükümlülük süreleri, sağ sütununda hastalık tehlikesi olan başlıca işler yer almıştır. Meslek hastalığı sebebiyle meydana gelen arızalar sonucunda, sigortalının meslekte kazanma gücünün ne oranda azalacağına ilişkin hesaplama, “Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit Cetvelleri”nde (Ek-3) yer alan A, B, C, D ve E cetvellerine göre yapılır. Ayrıca bu sekelleri tespit etmede “Balthazard” formülü de uygulanır. SAĞLANAN HAKLAR 1.) Geçici iş göremezlik ödeneği 2.) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 3.) Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması 4.) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi 5.) Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi Meslek Hastalığı sonucu yüzde 60 ve üzerinde bir sağlık raporu verilirse bu rapor sonucu malullük aylığı bağlanır. YARIN: Meslek hastalığında işverenin sorumlulukları ve sigortalıdan kaynaklanan kusurlar... www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın, doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. İnternet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT