BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kalb katılığından kurtulmak için

Kalb katılığından kurtulmak için

Abdullah-i Antâkî hazretleri buyurdu ki: “Beş şey vardır ki, kalb katılaştığı zaman, bunlar onun ilâçlarındandır: 1- Sâlih, iyi kimselerin meclislerinde bulunmak. 2- Kur’ân-ı kerîm okumak. 3- Karnını tıka basa doyurmayıp, helâlden az bir şey yemekle yetinmek. Helâl yemek, kalbi aydınlatır.Abdullah-i Antâkî hazretleri buyurdu ki: “Beş şey vardır ki, kalb katılaştığı zaman, bunlar onun ilâçlarındandır: 1- Sâlih, iyi kimselerin meclislerinde bulunmak. 2- Kur’ân-ı kerîm okumak. 3- Karnını tıka basa doyurmayıp, helâlden az bir şey yemekle yetinmek. Helâl yemek, kalbi aydınlatır. 4- Allahü teâlânın kâfir ve günahkâr için hazırladığı Cehennem azabını düşünmek. 5- Kendisini, Allahü teâlâya kulluk vazîfesini yapmakta âciz ve noksan görmek, bununla beraber Allahü teâlânın lütuf ve ihsânını düşünmek. Bu tefekkür olup, bir kısmı şunlardır: 1- Allahü teâlânın seni, her şeyinle içini, dışını bildiğini, her ân O’nun seni gördüğünü düşünmek. 2- Dünyâ hayâtını, dünyâ hayâtının meşgûliyetlerinin çokluğunu, dünyâ hayâtının çok çabuk geçtiğini, âhiretin ve ni’metlerin devamlı olduğunu düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi; dünyâya düşkün olmayıp, âhirete rağbet etmektir. 3- Ölümün geleceğini, fırsat elden kaçtıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi; uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, âhirete hazırlık yapmaktır. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Gizlilik, gizli işleri muhafaza eder. Sadaka malları korur. İhlâs, amelleri korur. Doğruluk, sözleri korur. Meşveret, görüşleri korur ve; pişman olmaya karşı bir kale, kınanmaya karşı bir emandır.” Yine Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Beş şeyden önce beş şeyi fırsat bil. 1- İhtiyârlıktan önce gençliği, 2- Hastalıktan önce sıhhati, 3- Fakirlikten önce zenginliği, 4- Ölümden önce hayâtı, 5- Meşgûliyetten önce boş vakti.” Hâtim-i Esâm buyurdu ki: “İşlerde acele etmek şeytandandır. Fakat beş şey müstesnadır. 1- Eve misâfir gelince onu doyurmak, 2- Müslüman kardeşi öldüğü zaman onu techîz etmek, ya’nî yıkanması, kefenlenmesi ile meşgûl olmak, namazını kılmak ve defnetmek. 3- Bülûğ çağına gelen çocuğunu evlendirmek. 4- Zamanı gelince borcunu ödemek. 5- Günah işleyince tövbe etmek.” > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT