BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Coğrafyamız

Coğrafyamız

Coğrafyamızda (Türkiye’nin de dahil bulunduğu coğrafyada) epey hararetli günler yaşanıyor.Coğrafyamızda (Türkiye’nin de dahil bulunduğu coğrafyada) epey hararetli günler yaşanıyor. Zaten netâmeli bir coğrafyadır. Hele Osmanlı sonrasında... Orta Akdeniz üzerinde Tunus’ta halk ayaklanması ve Doğu Akdeniz üzerinde Lübnan’da hükûmet buhranı... Asırlarca Osmanlı düzeninde (Pax Ottomana) yaşadıktan sonra Fransa’nın ancak kısa müddet tutunabildiği, fakat Fransızca’nın hâlâ geçerli olduğu iki Arap ülkesi... Eyalet merkezimiz Beyrut şehrini 6 Ekim 1918’de bırakmıştık. Lübnan’da Sünnî başbakan Harîrî (II) hükûmeti, koalisyonda Hizbullah partisinden bakanlar çekilince düştü. Türkiye çok netâmeli bir alan olan Lübnan’da yeni kabinenin kurulması için olağanüstü gayretle çalışıyor. Ancak Hizbullah, İran’a bağlıdır. Filistin’de de güçlü bir örgüttür. Tesadüfen Türkiye Hizbullahı’nın mahkûmları da firar halinde bulunuyor. İran nükleeri için İstanbul konferansı ise yarın başlıyor. Lübnan meselesinde Başbakan Erdoğan’ın prestiji ağır basıyor. Lübnan’ın nüfus yapısı, Tunus’a benzemez. Kavimler, dinler, mezhepler, örgütler iç içe girmiştir. Ama hepsi Arapça konuşurlar. Ermeni cemaati de vardır. Gerçek güç, Katolik Mârûnîler’dedir. Müslümanlar çoğunluk oldukları halde, Sünnî ve Şîî mezheplerine bölünmüştür. Mârûnîler dolayısıyle Fransa, Lübnan’la çok ilgilidir. Haçlı Seferleri asırlarında ülkedeki Fransız egemenliği ve bu egemenliğe son veren Türkler unutulmamıştır. Beyrut’ta daha Osmanlı döneminde iznimizle kurulan bir Fransız üniversitesi bulunuyor. Irak’ta el-Kaaide ve Afganistan’da Tâlibân, çok kanlı eylemlerle sürekli gündemdedir. Lübnan ve Afganistan’da birliklerimiz var, fakat silâhlı mücadeleye katılmaksızın barış ve normalleşme işlerinde çalışıyorlar. Tunus’tan Afganistan’a büyük huzursuzluk, yer yer çok zayiat verilerek sürüp gidiyor. Bütün coğrafyamızı da etkiliyor. Yetmezmiş gibi Afrika’da da kaynaşma büyüktür. Müslüman Arap devleti Sudan’dan önemli bir parça koparılarak yeni bir Hristiyan Zenci devleti yapıldı. Darfur’da da ayrı devlet kurmak hevesi var. Afrika’da en büyük nüfusa sahip Nijerya’da, Hristiyanlar’la Müslümanlar çekişiyorlar. Kuruluşundan beri süren Müslüman egemenliğinin kırılması için Batı, Hristiyanlar’a destek veriyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT