BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnternetten ifade dönemi

İnternetten ifade dönemi

Hukuk?Muhakemeleri Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, hakimlerin?yargılama faaliyetinden dolayı?devlet?aleyhine?tazminat davası açılabilecek, devlet ödediği tazminatı sorumlu hakime?ödeme?tarihinden?itibaren?1?yıl?içinde?rücu?edecek.ANKARA AA Hukuk?Muhakemeleri Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, hakimlerin?yargılama faaliyetinden dolayı?devlet?aleyhine?tazminat davası açılabilecek, devlet ödediği tazminatı sorumlu hakime?ödeme?tarihinden?itibaren?1?yıl?içinde?rücu?edecek. İŞTE DÜZENLEMELERDEN BAZILARI: > Modern teknoloji ve UYAP’ın sağlayacağı imkânlarla duruşmaya gelemeyenlerin, internet ve telekonferans gibi yöntemlerle bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerine imkân sağlanacak. Mahkemeler, tarafların rızası olmak şartıyla kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilecek. Tarafların rızası olmak kaydıyla tanık, bilirkişi veya taraflardan biri, başka bir yerden elektronik araçlarla dinlenebilecek. Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilecek. > Mahkemeler, dava dilekçelerini elektronik ortamda da kabul ve kayıt edebilecek. Dava, dilekçenin mahkemeye kaydedildiği tarihte açılmış sayılacak. > Bankalar, tüketicilerle yapacakları her türlü sözleşmede, yetkisiz bir mahkemeyi yetkili hâle getiremeyecek, yani yetki sözleşmesi yapamayacak. Yapılan sözleşmelerdeki yetki kuralı da geçersiz sayılacak. Ayrılık, boşanma gibi kesin yetki hâllerinde ise yetki sözleşmesi yapılamayacak. > Reddi hakim talebinin, kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi halinde, talepte bulunanların her biri, 500 TL’den 5 bin TL’ye kadar disiplin para cezasına mahkûm edilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT