BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emlakçıya
üniversite şartı

Emlakçıya
üniversite şartı

Emlakçılara üniversite mezunu olma şartı getiriliyor. Lisansı olmadan emlakçılık yapanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacak.> ANKARA - Yücel KAYAOĞLU Türkiye’de tartışma konusu olan emlakçılık hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre emlakçılara üniversite mezunu olma şartı getiriliyor. Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik taslağı ile emlakçıların sicilleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kaydedilecek. Emlakçılar, verecekleri her aracılık hizmeti için ‘Hizmet sözleşmesi’ düzenlemek zorunda olacak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilecek kaşeyi kullanacak. Emlakçıların yaptıkları aracılık hizmetleri için alacakları asgari ücret her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve bu tutarın altında iş kabulü yapılamayacak. Böylece haksız rekabetin önüne geçilmiş olacak. Emlakçılık yapabilmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden sicil kaydının da yapılması gerekecek. Lisans alabilmek için 4 yıllık üniversite, tapu meslek yüksek okulları veya emlak yönetimi konularında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okuldan mezun olmanın yanı sıra, lisans sınavını da kazanmak zorunlu olacak. Lisansı olmadan emlakçılık yapanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacak. YEMİN EDECEKLER Emlakçılar ve yanında çalışanlar yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri bilgi ve belgeleri ilgilisi dışındakilere açıklayamayacak ve amacı dışında kullanamayacak. Yapılan tüm işlemler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün denetimine tabi olacak. Yapılan denetimler sonunda, hukuka aykırı işlemleri tespit edilen lisans sahiplerine, bu işlemlerini hukuka uygun hâle getirmeleri için bir ay süre verilecek. Bu süre sonunda bu işlemlerin düzeltilmemesi hâlinde lisans sahibinin faaliyeti altı aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere durdurulacak. Lisans sahibi olmaya hak kazananlar, göreve başlamadan önce yemin edecekler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT