BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Dünyanın en uzak bölgelerinden biri olan Antarktika, birçok açıdan keşfedilmemiş kıta olmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden gelen bilim insanları Antarktika’da uzun zaman geçirerek kıta hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca turist sayısı da giderek artıyor. Acaba Antarktika hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru?1. Küresel Test Antarktika Dünyanın en uzak bölgelerinden biri olan Antarktika, birçok açıdan keşfedilmemiş kıta olmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden gelen bilim insanları Antarktika’da uzun zaman geçirerek kıta hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca turist sayısı da giderek artıyor. Acaba Antarktika hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru? A. Antarktika ABD’den büyüktür B. Antarktika’daki buz örtüsü dünyadaki içme suyunun yüzde 80’ini barındırır C. Antarktika’da yaşayanların sayısı 4000’i geçmez D. Antarktika bir zamanlar Hindistan, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika ile bağlantılıydı E. Yukarıdakilerin hepsi A. ANTARKTİKA, ABD’DEN BÜYÜKTÜR. DOĞRU. Antarktika 14 milyon kilometrekaredir, yani ABD’nin yaklaşık 1.5 katı büyüklükte. Dünyadaki 7 kıtanın beşinci büyüğü olan Antarktika, Avrupa ve Avustralya’dan büyük, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya’dan küçüktür. B. ANTARKTİKA’DAKİ BUZ ÖRTÜSÜ DÜNYADAKİ İÇME SUYUNUN YÜZDE 80’İNİ BARINDIRIR. DOĞRU. Antarktika’daki buz örtüsü dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 80’ini barındırır. Bu hem buzun kalındığından -bazı bölgelerde 4 kilometreyi buluyor- hem de Antarktika’nın büyüklüğünden hesaplanabiliyor. C. ANTARKTİKA’DA YAŞAYANLARIN SAYISI 4000’İ GEÇMEZ. DOĞRU. Güney yarımkürenin yaz zamanı Antarktika’da yaşayanların sayısı en fazla 4000 olur, bunların çoğu bilimsel araştırma yapan insanlardır. Ayrıca çoğunluğu deniz yoluyla gelen, yaklaşık 40 bin turist her yıl Antarktika’yı ziyaret eder. Kışın kıyı bölgelerdeki istasyonlarda bile ısının ortalama -10’la -30 arası olduğu ve 6 ay boyunca karanlık olan zamanlarda araştırmacı ve diğer personelin sayısı 1000’in altına düşer. Antarktika aynı zamanda üreme döneminde olan 20 milyon penguene de ev sahipliği yapar. Kışın soğuktan korunmak için birbirine yakınlaşan imparator penguenleri metrekareye 19 kuş düşecek kadar sık durabilirler. D. ANTARKTİKA BİR ZAMANLAR HİNDİSTAN, AFRİKA, AVUSTRALYA, YENİ ZELANDA VE GÜNEY AMERİKA İLE BAĞLANTILIYDI. DOĞRU. Antarktika dünyada bilinen en eski taşlardan bazılarını barındırır, taşların yaşı 4 milyar olarak hesaplanmıştır. Kıta bir zamanlar Hindistan, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika ile birlikte Gondwana süper kıtasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Antarktika’nın tektonik hareketler sebebiyle bundan 170-180 milyon yıl önce bu büyük karadan ayrıldığı düşünülüyor. 30 milyon yıl önce Avustralya’nın Antarktika’dan ayrılarak şimdiki kıtaların oluştuğu tahmin ediliyor. E. YUKARIDAKİLERİN HEPSİ. DOĞRU. Antarktika çok yönlü bir kıtadır. Dünyanın diğer bölgelerinden farklıdır, çünkü kimse sahibi değildir. Dünya nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden 48 ülke biraraya gelerek 1959’da kıtanın sonsuza kadar barışçıl ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı konusunda bir anlaşma imzaladılar. 2. İlginç Rakamlar 1- Ortalama bir Amerikan evinde yılda 600 defa çamaşır yıkanıyor. (Wall Street Journal) 2- Brezilya çok yakında dünyanın beşinci büyük ekonomisi olacak. (Miami Üniversitesi Dünya Politikası Merkezi) 3- İngiltere’de herhangi bir AB ülkesinden daha çok fakir çocuk bulunuyor. (Judt: Ill Fares the Land) 4- Her yıl Amerikalı erkeklerin yüzde 25’i, Amerikalı kadınların yüzde 43’ü kilo vermeye çalışıyor. (Wall Street Journal) 5- 2006 itibarıyla ABD’deki yetişkinlerin yüzde 34’ü obez sayılıyordu, bu Fransa’daki oranın 3 katı (yüzde 10.5) ve İsviçre’nin 4 katı (yüzde 7.7). (ABD İstatistik Araştırması) 6- Boeing’in Moskova’da bir dizayn merkezi bulunuyor ve yazılım geliştirme işinin çoğunu orada yapıyor. (Financial Times) 7- Rio de Jeneiro dünyanın en büyük şehir içi ormanına ev sahipliği yapıyor. (Monocle) 8- Çin’deki “müdahale etmeme” doktrini kökenlerinin Konfüçyus öğretilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. (Financial Times) 9- Bir havayolunun toplam işletme masrafı içerisinde yakıtın oranı yüzde 25-40. (International Herald Tribune) 10- ABD’de çekilen filmlerin sadece yüzde 4’ünü kadınlar yönetmiş, İran’da bu oran yüzde 25. (Washington Post) © 2011 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma Gordon Brown ile Batı ekonomilerini yenilemek üzerine Gordon Brown, İngiltere Başbakanı olduğu dönemde yürüttüğü politikalar sebebiyle çok eleştirildi. “Çöküşün Ötesinde” isimli yeni kitabında batının bir başka ekonomik krizi daha yaşamamak ve Asya’nın rekabetine karşı kendini korumak için neden dikkatli olması gerektiğini anlatıyor. 1- Günümüzde batılı ülkeleri bekleyen en büyük problem nedir? “Zaman batı için tükeniyor.” 2- Bu ülkeler neyi anlamalı? “Hem Avrupa, hem de Amerika son bir kaç senedir yaşadıkları değişik krizlerin -mortgage krizinden Lehman Brothers’ın çöküşüne, Yunan krizinden İrlanda’nın neredeyse iflasına kadar- daha derin bir problemin göstergeleri olduğu gerçeğini artık sindirmeli.” 3- Yani? “Dünyamız geniş kapsamlı, geri dönüşü olmayan ve gerçekten daha önce görülmemiş bir şekilde ekonomik gücün yeniden yapılandırılması aşamasından geçiyor. 4- Bu değişimin en büyük sonucu ne olur? “Batının ekonomik hakimiyeti -dünya nüfusunun yüzde 10’u toplam üretim ve yatırımın çoğunu yapıyordu- dönüşü olmayacak biçimde bitti.” 5- Bu yeni planlarda siyaset ne rol oynayacak? “Siyasetin kalbinde iki parti arası yarış değil, istihdam ve adalet savaşı yatar.” (Brown: Çöküşün Ötesinde, Aralık 2010) 6- Kim dünya lideri olarak batı ekonomilerinin yerini alacak? “Avrupa ve Amerika’nın küresel ekonomiyi iki asır boyunca tekelleştirmesinin ardından, batı şimdilerde dünyanın geri kalanı tarafından üretimde, ticarette ve yatırımda geçildi.” 7- Batı yeni gerçekleri kabul etmezse ne olur? “Sürekli küçülmenin acımaz gerçeği ile karşılaşır, bir sonraki ekonomik krize kadar sürecek dönemsel toparlanmalarla yetinir.” 8- Çalışanlar ne olur? “Bütün bunlar neticesinde milyonlarca insan işsiz kalır.” 9- Küreselleşmenin bu duruma etkisi ne oldu? “Denetlenmeyen küreselleşme sadece milli sınırları aşmadı aynı zamanda ahlakî sınırları da aştı.” (Brown: Çöküşün Ötesinde, Aralık 2010) 10- Son olarak, batıyı bu korkunç tahminden ne kurtarır? “Dünya 2011 yılının ilk yarısında bir araya gelerek kalkınma için 1940’ların Marshall planından daha cesur bir malî ve ekonomik kalkınma stratejisi geliştirmeli.” Editörün Notu: Aksi belirtilmedikçe buradaki iktibasların tamamı Gordon Brown’ın Huffington Post’ta 17 Aralık 2010 günü yayınlanan makalesinden yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT