BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ben kim oluyorum ki”

“Ben kim oluyorum ki”

“Ahmed-i Nâmıkî”yi Herat’ta bir gün yine, Abdullahi Ensari, davet etti evine.“Ahmed-i Nâmıkî”yi Herat’ta bir gün yine, Abdullahi Ensari, davet etti evine. Tam çıkıyorlardı ki, durdu bu mübarek zat, Buyurdu; (Beklememiz gerekiyor bir saat. Zira dertli bir yolcu geliyor bize şu an, Gelir de bulamazsa, üzülür o Müslüman.) Hakikaten aradan geçince tam bir saat, Hanım ve çocuğuyla, geldi bir Müslüman zât. Dedi; (Biz, filân yerden buraya geliyoruz, Size bir derdimizi arz etmek istiyoruz. Şöyle ki, verdi Allah bize hayli varidat, İhsan etti ayrıca, bir tek de erkek evlât. Yoktur bu oğlumuzdan başka bir evlâdımız, Lâkin bu da “âmâ”dır, işte budur acımız. Gösterdik çok tabibe, dolaştık diyar diyar, Lâkin buna, hiçbiri çare bulamadılar. İşte bu maksat ile, geldik huzurunuza, Ki dua edesiniz, bu âmâ yavrumuza.) Ahmed Nâmıkî Câmî, dinleyip o geleni, Buyurdu; (Çok isterdim, yapayım dileğini. Lâkin ölü diriltmek ve âmâ gözü açmak, İsâ Nebîye âit bir mucizedir ancak. Ahmed kim oluyor ki, ondan öyle bir dua, Almak için uzaktan geldiniz tâ buraya?) Lâkin sonra üzülüp, dalıp bir tefekküre, Buyurdu; (O çocuğu getirin bu fakire.) Getirdiler çocuğu bir hayli sevinerek, Çocuğu tam önüne oturtup o mübarek. İki baş parmağını sürerek gözlerine, Buyurdu ki; (Açılın Allahın izni ile.) O anda şifa verdi çocuğa cenabı Hak, Ve görmeye başladı herşeyi net olarak. Babası çok sevinip, dedi ki; ‘Ey efendim, İnanın sanki şu an, dünyalar oldu bizim. Merakım şu ki fakat, biz dua isteyince, Niçin dua etmekten çekindiniz ilk önce? “Ahmed kim oluyor ki dua etsin” dediniz, Hikmeti ne idi ki, sonra dua ettiniz?) Buyurduki (Doğrudur, öyle demiştim size, Lâkin o an Rabbimiz ilham etti ki bize: “Ey Ahmed, ölüleri İsâ mı diriltmişti? Körleri, dilsizleri, o mu iyi etmişti? Biz ihsan eylemiştik, şifayı onlara hep, Buna da şifa için, seni biz kıldık sebep. Onun için ey Ahmed, sen dua et bir defa, Elbette biz veririz, buna dahi bir şifa” Böyle ilham edince bu fakire Rabbimiz, Biz de dua eyledik, yoksa değil haddimiz.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT