BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı belgelerinde 1909 Adana olayları

Osmanlı belgelerinde 1909 Adana olayları

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde bağımsız devlet kurmayı amaçlayan Ermenilerin stratejik konumundan dolayı tercih ettikleri Adana’daki isyan girişimleri “Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları’’ adlı kitapta ayrıntılarıyla ortaya konuyor.Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay başkanlığında yürütülen bir projeyle hazırlanan ‘’Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları’’ adlı eser yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde bağımsız devlet kurmayı amaçlayan Ermenilerin stratejik konumundan dolayı tercih ettikleri Adana’daki isyan girişimleri “Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları’’ adlı kitapta ayrıntılarıyla ortaya konuyor. Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay başkanlığında yürütülen bir projeyle hazırlanan “Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları’’ adlı eser, Berlin Antlaşmasının 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonucunda imzalanmasından itibaren Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devletine baskı aracı olarak kullandıkları “Ermeni’’ meselesini kaleme alıyor. Antlaşmanın ardından Ermenilerin Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak amacıyla harekete geçmesinden yola çıkan eser 2 ciltten oluşuyor. Kitapta, Ermenilerin bir kısmının, Osmanlı sınırları içinde ve dışında silahlı terörizmi seçen parti ve dernekler kurarak 1890 yılından itibaren birçok isyan çıkardığı belirtilirken, bu girişimlerin 1909 yılında stratejik konumundan dolayı tercih edilen Adana’da devam edildiği ifade ediliyor. Eserde, sürece ilişkin şu bilgilere yer veriliyor: “Bu amaçla buradaki Ermeni nüfusunu çoğaltmaya ve bunları silahlandırmaya çalıştı ve 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra bu faaliyetlerini daha da artırdı. Ermeni Murahhası Muşeh Efendi’nin verdiği vaazlar Ermeni milliyetçiliğini tetiklerken, silah tüccarları da hem Ermenileri hem de Müslümanları kışkırttı. Bir Ermeninin bir Müslümanı öldürmesiyle olaylar başladı ve bütün bölgelere yayıldı. Adana’da büyük olaylar çıktı ve birkaç gün sürdükten sonra kontrol altına alınabildi. Olaylarda bir çok Müslüman ve Ermeni öldü.’’
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT