BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gerçeklere uygun değil

Gerçeklere uygun değil

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca “SSK’nın Yeniden Yapılandırılmasına” ilişkin hazırlanan ve Bakanlar Kurulu`na sunulan yasa tasarısının, kurumun gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığını bildirdi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca “SSK’nın Yeniden Yapılandırılmasına” ilişkin hazırlanan ve Bakanlar Kurulu`na sunulan yasa tasarısının, kurumun gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığını bildirdi. TİSK’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdiğini yazıda, tasarının genel olarak SSK’nın teşkilat yapısında önemli değişiklikler öngörmesine karşın, siyasi müdahaleleri azaltmak yerine, daha da artırıcı nitelikler taşıdığı belirtildi. TİSK yazısında, tasarıda öngörülen Başkanın yanı sıra, iki genel müdür ve genel müdür yardımcılarının tamamının ortak kararname ile atanmasının, kuruma siyasi müdahalenin bir örneği olduğu kaydedildi. Sosyal güvenlik kuruluşlarının yönetim kadrosunun her iktidar değişikliğinde birkaç kez değişmesi, üst kademe yöneticilerinin hizmet sürelerinin ortalama bir yıla düşmesi, sistemin iyi işlememesindeki en büyük etkenlerden biri olduğuna dikkat çekilen TİSK yazısında, SSK yeniden yapılandırılırken esas alınması gereken hareket noktasının, kuruma siyasi müdahalelere imkan tanımayacak bir sistemin getirilmesi olduğu belirtildi. BAŞKANLIK SİSTEMİ İSABETLİ SSK’nın Başkanlık Sistemi adı altında, idari ve mali anlamda özerk bir yapıya kavuşturulmasının isabetli olacağı vurgulanan TİSK yazısında, ancak tasarıda öngörülen sistemin başkanlıktan beklenen faydaları sağlamaktan uzak olduğu ifade edildi. Tasarıda, SSK Yönetim Kurulu’na işçi temsilcisinin yanında, SSK çalışanlarından bir temsilcinin atama ile yer almasının birçok yönden sakıncalı olacağı görüşü savunulan yazıda, yönetim kurulunda kurumdan aylık alanlardan bir temsilcinin bulunması, atanan ve seçilen temsilci sayısının eşit olması gerektiği kaydedildi. TİSK yazısında, tasarıda genel kurula ibra yetkisi tanınmadığı ve herhangi bir yönetsel yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, genel kurula ibra yetkisinin tanınması halinde kurum gelirlerinin daha verimli kullanılmasının söz konusu olacağı ve kurum hizmetlerindeki kalitenin artacağı belirtildi. TİSK’in önerileri * Kurum mali birikimlerini amacına uygun ve verimli şekilde değerlendirebilmeli ve ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri ortaya koyabilmelidir. * Kurum personeli siyasi baskılardan arındırılarak, personel ücret ve istihdam politikası yeniden günün şartlarına uygun şekilde oluşturulmalıdır. * Kurum, çağdaş yönetim ilkelerini benimsemeli, çağdaş tekniklerle donatılmalıdır. * Kurumun yönetiminde, tarafların eşit sayıda temsil edildiği yönetim kurulu söz sahibi olmalı, kurumun işlem ve hesaplarını denetleyecek bir kurul oluşturulmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT