BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kira yangını söndü

Kira yangını söndü

İstanbul’dan Z.S. isimli okuyucumuzun, yeni kira kanunu hakkında bilgi isteyen sorusunu cevaplamaya bu hafta da devam ediyoruz.İstanbul’dan Z.S. isimli okuyucumuzun, yeni kira kanunu hakkında bilgi isteyen sorusunu cevaplamaya bu hafta da devam ediyoruz. 6570 Sayılı Kanuna eklenen geçici 7. Madde ile sözleşmelerde kararlaştırılan kira artış oranları ne olursa olsun, 2000 yılı için %25 ve 2001 yılı için ise %10 artış uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Kanun bir yandan 2000 yılındaki kira akitleri ibaresini kullanırken, öte yandan 4531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinin 18 Şubat 2000 olan yayınlanma tarihi olduğunu ifade etmektedir. Şu halde, 2000 yılındaki kanun ifadesinden 18 Şubat 2000 tarihinden sonra yenilenen kira akitleri tabirini anlamak gerekmektedir. MİSALLERİN DİLİ Bu konunun iyi anlaşılması açısından konuyu bazı misaller ile açıklamak da fayda görmekteyiz. Şöyle ki; Misal 1: A ile B arasındaki kira akdinin başlangıç tarihi 01.01.1999; kira akdinin hususi şarlarının 3. Maddesi kira artış nisbetini düzenlemekte olup, “Yenilenecek ikinci yıl kira bedeli %65 artırımlı olarak ödenecektir” hükmünü taşıyor farz edelim. 4531 Sayılı Kanun karşısında, 01.01.2000 tarihinde kira artış nisbeti ne olacaktır? Yeni kanunun ortaya koyduğu açık ifade tarzına göre bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu kanun 18 Şubat 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Şu halde, misalimizdeki kira akdine 4531 sayılı kanun uygulanmayacak ve kira artış nisbeti %65 olarak uygulanacaktır. Misal 2: A ile B arasında 01.01.2000 başlangıç tarihli bir kira akdi olsun. Bu kira akdinde ikinci yıl için artış nisbeti konulmamış olsun. Bu halde, %25 kira artışı uygulanacak mıdır? Hemen ifade edelim ki, bu halde de %25 artış nisbeti uygulanmayacaktır. Çünkü burada da akdin başlangıç tarihi 18 Şubat 2000 tarihinden öncedir. Bu halde, kira artış nisbeti ne olacaktır? Eğer kiraya veren mal sahibi, 16 Aralık 1999 tarihinden önce, kiracıya kira artış nisbeti ile ilgili bir tebligatta bulunmuş ise, o zaman endeks uygulanması yapılacaktır. Böyle bir ihtarname yok ise, endeks dahi uygulanamayacak, akit aynı şartlar ile bir yıl daha yenilenmiş sayılacaktır. Hakkaniyet açısından kiracının yeni kanunu da kendisine emsal kabul ederek, %25 kira artışı uygulamasını tavsiye ederiz. MİSALLER NELER SÖYLER NELER Misal 3: A ile B arasında 01.03.1999 tarihli bir kira akdi mevcut bulunsun. Bu kira akdinin 3. Maddesinde “ikinci yıl için (yani 01.03.2000 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin %65 artırılacağı) hükme bağlanmış olsun. Bu halde, 01.03.2000 tarihinde kira artışı nisbeti ne olacaktır? Bu halde, akit serbestisi bu kanun ile sınırlandırılmış olduğundan, 4531 Sayılı Kanun ise 01.03.2000 tarihinden önce yani 18 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunduğundan kira artış nisbeti %25 olacaktır. Bu halde akit serbestisi ne oldu? Malikin hakkı ne olacak, gibi sorular akla gelebilir. Elbette, kanunların yürürlüğe girmesi ayrı bir olay, onlar ile ilgili yasal olarak hukuk mücadelesi vermek ayrı bir olaydır. Bu kanunun Anayasa’ya aykırılığı iddiası açılacak bir dava da gündeme gelebilir. Bu iddiayı mahalli mahkeme ciddi bulursa konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabilir. Keza, mecliste grubu bulunan partiler yeterli çoğunluğu sağladığında bu kanunun iptali için yargıya gidebilir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT