BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Paşa’nın dedikleri

Paşa’nın dedikleri

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in, birinci derecede ve olağanüstü çok gizli bir konuşmasının ses kaydını elde edenler, basına verdiler. Böylesine mahrem bir kaydın ele geçirilmesi, herkesi şaşırttı. Hiçbir mahremiyetin masûn olmadığı endişesi arttı.Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in, birinci derecede ve olağanüstü çok gizli bir konuşmasının ses kaydını elde edenler, basına verdiler. Böylesine mahrem bir kaydın ele geçirilmesi, herkesi şaşırttı. Hiçbir mahremiyetin masûn olmadığı endişesi arttı. En yüksek askerî görevde bulunan Koşaner Paşa, PKK’yı yok edemeyişimizin sebepleri arasında, ordumuzun kusurlarını vurguluyor. Tam bir otokritik. Zaafların belirlenmesi, giderilmesini sağlayacak birinci ve başlıca yoldur. Otokritik ise, en sağlıklı kuruluşların harcıdır. Batı medeniyeti, otokritik yeteneği ile yücelmiştir. Bu çok önemli konuşma elbette askerî sır niteliğindedir. Konuşmada şikâyet konusu kusurların giderilmesi elbette sağlanacaktır. Bahis konusu ordu, Oğuz Han Mete’nin Mîlâd’dan önce 209 yılında kurduğu ordudur. Bu 30 Ağustosta 2220. yılını kutlayacağız. Günümüzde de dünyanın sayılı askerî güçlerindendir. 1826’dan itibaren bugünkü şekli ve kurumları ile çağdaşlaştırılmıştır. Böyle bir ordunun terörü bitirememesi (veya kabûl edilebilir çizgiye indirgeyememesi), üzerinde mutlaka durulması gereken en hayatî bir devlet sorunudur. Ancak, imparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde yapılan birbirinden uğursuz darbeler, hem devletimizi en büyük zararlara uğratmış, hem ordumuzun bünyesine çok ağır zarar vermiştir. Silâhlı Kuvvetlerimiz, profesyonel ordu oluşturmak kesin zaruretini savsaklamakla da çok zarara uğradı. Paşa’nın otokritik konuşmasındaki disiplin zaafına maruz kaldı. Konunun hükûmetle komutanlar arasında konuşulduğunu tahmin edebiliriz. PKK’yı büyük hızla gündemden düşürmek zorundayız. Disiplin konusunda yetersizlik ve yeteneksizliği kaldıramayacak kurumların başında asker gelir. Bütün dünyada böyledir. Büyük rütbeli komutanlar şikâyet makamı değildir. Çare bulmakla mükelleftir. WikiLeaks sitesi aynı gün ABD dışişleri bakanlığına ait tam 35.000 belgeyi yayına vermesin mi? (Şimdiye kadar 25.000 belge yayınlanmıştı). Yeni belgeler 20 devlete ait istihbaratı içeriyor. Türkiye dahil. Yasa dışı sızıntılar, Türkiye’de de, Amerika’da da var.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT