BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Veda haccının tamamlanması...

Veda haccının tamamlanması...

Resulullah efendimiz, Zülhuleyfe’ye gelip Muarres’te konakladı. Zaten, Peygamberimiz, Medine’den Mekke’ye giderken Şecere yolunu tutar Şecere Mescidinde namaz kılardı.Resulullah efendimiz, Zülhuleyfe’ye gelip Muarres’te konakladı. Zaten, Peygamberimiz, Medine’den Mekke’ye giderken Şecere yolunu tutar Şecere Mescidinde namaz kılardı. Mekke’den dönüp Medine’ye girerken de Şecere Mescidinden daha aşağıda bulunan ve Medine’ye yakın olan Muarres yoluyla girerdi. Geceyi, vadinin ortasındaki Zülhuleyfe’de geçirir sabah namazını kılar, sabahleyin Medine’ye hareket ederdi. Peygamberimize “Sen, mübarek bir vadidesin!” buyrulmuştu. Muarres, Medine’ye altı mildir. Peygamberimiz; hacdan veya umreden, ya da bir gazadan dönerken, yüksek bir yere, bir dağ eteğine veya bir bayıra çıktıkça, üç kerre tekbir getirir, sonra da: “Bir olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun eşi, ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd, O’na mahsustur. Diriltir, öldürür. O, hiç ölmeyen diridir. Hayır, yalnız O’nun elindedir. O, her şeye kaadirdir. Biz, dönenleriz. Tövbe edenleriz. Secde edenleriz. İbadet edenleriz. Rabbimize hamd edenleriz. Yüce Allah, vaadini yerine getirdi. Kuluna, yardım etti. Toplanmış olan kabileleri tek başına bozguna uğratıp dağıttı!” diyerek dua eder ve bunu, Medine’ye girinceye kadar tekrarlar, dururdu... Peygamberimiz, Muarres yoluyla bu dönüşünde de böyle yaptı. Medine’yi, görünce, üç kere tekbir getirip duasını tekrarladı. Peygamberimiz, ev halkının yanına geceleyin ansızın girmezdi. Ya akşam üzeri, ya da, sabahleyin girmeyi adet edinmişti. Peygamberimiz, Medine’ye girince, devesini, mescidin kapısında çöktürdükten sonra mescide girdi. İki rekat namaz kılıp evine döndü. Böylece, Resulullah efendimiz, Mekke’de 10 gün kalıp, Veda haccını ve Veda tavafı tamamlayarak Medine’ye döndü. Veda haccından sonra Eshab-ı kiram geldikleri yerlere gidip; Resulullah’ın bildirdiği ve emrettiği şeyleri oralarda anlattılar. Gerçekten de bu Veda hutbesi oldu. Bunu Hz. Ebu bekir anlamıştı. Veda hutbesinin okunduğu gün, Maide suresinin; “Bugün, dininizi sizin için ikmal eyledim...” ayet-i kerimesi nazil olunca, hazret-i Ebu Bekir ağlamaya başladı. Eshab-ı kiram, ağlamasının sebebini sorunca; “Bu ayet-i kerime, Resulullah’ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum” buyurdu. Yarın: “Hayır ve iyilik zayi olmaz!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT