BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim olursan ol gel!

Kim olursan ol gel!

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Dikici, Aybil Yayınları’ndan çıkan Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik kitabında, Mevlâna’nın, “Gel, gel, her kim olursan ol gel!” diye başlayan ünlü sözlerine açıklık getiriyor.> Sefa Koyuncu - sefa.koyuncu@tg.com.tr HAZRET-İ MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Dikici’nin kaleme aldığı Hazret-i Mevlana ve Mevlevilik kitabı Aybil Yayınları’ndan çıktı. Prof. Dikici, kitabın ön sözünde, “Mevlana’nın daha çok ilmi, edebi ve dini yönü ile Mevleviliğin ele alındığı bu eserin, İslam alemine ve bilim dünyasına faydalı olmasını ümit eder, Hazret-i Mevlana’nın mahşerde şefaatına vesile olmasını temenni ederim” diyor. ÜMİTSİZLİK DERGÂHI DEĞİL Prof. Dikici, Mevlâna’nın, “Gel, gel, her kim olursan ol gel! / Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir” sözleriyle, “Gel tövbe et, İsâmiyetle şereflen, iki cihan saadetine kavuş” demek istediğine dikkat çekiyor. BÜYÜK EHL-İ SÜNNET ÂLİMİ Kitabın, inanç ve itikadı bölümünde Mevlâna’nın, Resülullah ve eshabını çok sevdiğini, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında bir büyük âlim ve evliya olduğunu belirten Dikici; kerametlerine de yer veriyor. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Dikici, Aybil Yayınları’ndan çıkan Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik kitabında, Mevlâna’nın, “Gel, gel, her kim olursan ol gel!” diye başlayan ünlü sözlerine açıklık getiriyor. Mevlâna’nın büyük bir Ehl-i sünnet âlimi ve evliyası olduğunu belirten Prof. Dikici, Mevlevîliğin de bir felsefe sistemi olmadığına, bu konularda yanlış anlamalar bulunduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Recep Dikici, yeni kitabının ön sözünde, Hazret-i. Mevlâna’nın Türk-İslam âleminin ender yetiştirdiği âlim ve mutasavvıflardan biri olduğunu belirtiyor. Dikici, yine kitabın ön sözünde, “Asrında kendisinden en çok bahsedilen ve hakkında eserler yazılan Mevlâna, seçilmiş ve sevilmiş insanların başında gelir. Hazret-i Mevlâna’nın Mesnevîsi başta olmak üzere kaleme aldığı eserler, yüzyıllar boyunca devlet adamlarının, müderrislerin, mutasavvıfların, ediplerin ve şairlerin ilgisini çekmiş ve medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Mevlevîlik, Osmanlı topraklarında, bilhassa Anadolu’da hatırı sayılır bir tarikattır. Müslüman-Türk toplumu üzerinde büyük tesiri görülen Mevlevîlik Tarikatı, toplumu iyiliklere yönlendirirken, siyasi yönden de devlet adamları üzerine etkili olmuştur” diyor. Bütün dünyaya hitap eden Mevlâna’nın Farsça eserlerini Farsça yazdığına, Türkçe şiirlerinin yanı sıra Rumca şiirlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dikici, bir şiirinde kendisinin Türk olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini belirttiğini ifade ediyor. ŞEFAATİNE VESİLE OLSUN Kaleme aldığı “Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik” kitabıyla ilgili açıklamasında ise “Mevlâna ve Mevlevîlik hakkında kaleme alınmış eserleri tetkik ettikten sonra, bu sahada ciddi bir boşluğun olduğunu ve derli toplu bir esere ihtiyaç duyulduğunu müşahede ettim” diyen Prof. Dikici, açıklamasına şöyle devam etti: “Ayrıca bu eseri hazırlamamın asıl sebebi, manevi atmosferinde yıllarca huzur içinde yaşadığımız Mevlâna’ya karşı vefa borcunu ödemek ve ‘Kim bir mü’minin tarihini yazarsa, sanki ona hayat vermiş gibidir’ mealindeki hadis-i şerifin gereğini yerine getirmektir. Mevlâna’nın daha çok ilmî, edebî ve dinî yönü ile Mevlevîliğin ele alındığı bu eserin, İslam âlemine ve bilim dünyasına faydalı olmasını ümit eder, Hazret-i Mevlâna’nın mahşerde şefaatına vesile olmasını temenni ederim.” Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik adlı eserde, “Hazret-i Mevlâna’nın Hayatı ve Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, Mevlâna’nın Muasırı Mühim Şahsiyetler, İslamiyet ve Mevlana, Hikmetli sözleri, Nasihatları, Kerametleri, Menkıbeleri, İbretli Hikâyeleri, Münacatı, Mevlevîlik ve Mevlâna’nın Duaları” konuları ele alınıyor. İletişim, Aybil Yayınları: (0332) 3502171 - info@aybilkopi.com Prof. Dr. Recep Dikici kimdir? Prof. Dr. Recep Dikici,1952 yılında, Kahramanmaraş Göksun’da doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1976) ve Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitirdi (1980). Doktorasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde yaptı (1987). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde doçent (1991) ve yine aynı bölümde profesör (1997) olan Dikici, halen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT