BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üflemeden yiyebilmek için!

Üflemeden yiyebilmek için!

Seç seç al! -Hormonlusu da var, organik olanı da.. Büyüme, ileride yeşermesi mümkün bir istikrarsızlığın tohumlarını ekiyorsa, “hormonlu” ya da “balon” diye niteleniyor.Seç seç al! -Hormonlusu da var, organik olanı da.. Büyüme, ileride yeşermesi mümkün bir istikrarsızlığın tohumlarını ekiyorsa, “hormonlu” ya da “balon” diye niteleniyor. Dolayısıyla.. Büyümenin bileşimi ve finansmanı, ekonomi yönetimi ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından sık sık mercek altına alınıyor. Mesela.. 2011’in ilk yarısında, yüzde 10.2, yani tahminlerin bir hayli üzerinde büyümüşüz. Haliyle, “yoğurdu üfleyerek yiyoruz” ve soruyoruz: Büyüme.. - Cebe yansıyor mu? İstihdam üretiyor mu? -Fiyat istikrarı açısından bir tehdit oluşturuyor mu? Finansal kırılganlığı artırıyor mu? -Kamu finansmanını rayından çıkararak, ülkeyi bir borç tuzağının içine atıyor mu? -Cari açığı, patlaması muhtemel bir saatli bombaya dönüştürüyor mu? Kabul etmek gerekir ki, yukarıdaki sorular, krizlerden miras kalan bir dizi refleksi yansıtıyor. *** Peki ne oluyor? Özetlemek gerekirse: Büyüme.. - Cebe yansıyor. İstihdam üretiyor. Kamu finansmanını ve fiyat istikrarını delmiyor. -Yükselen cari açığa, ABD ve AB kaynaklı finansal çalkantıya rağmen, bir finansal krize zemin hazırlamıyor. Şimdilik vaziyet böyle. Ne var ki.. Önümüzdeki dönemde, küresel olumsuzlukların da katkısıyla, büyümenin hızla gerileyeceği öngörülüyor. *** Derdimiz bellidir. Birilerinin renkli rüyalarına rağmen, ihracatla büyüyen bir ülke olamadık. Ekonomi, ağırlıklı olarak iç taleple büyüyor. İstikrar içinde, sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi için: -Dış talebin büyümeye olan net katkısının arttırılması ve iç talep faktörünün nisbi olarak azalması gerekiyor. -Büyümede dış talebin katkısını artırmak, cari açığı azaltmayı ve/veya cari açığın finansmanını daha sağlam kaynaklara dayalı olarak yapılabilmeyi mümkün kılıyor. Finansal riskleri azaltıyor. *** Bir başka ifadeyle: -Üretimi ve ihracatı yeniden yapılandırmak, küresel iş bölümündeki yerimizi değiştirmek zorundayız. Bu kapsamda: -Doğrudan yabancı sermaye girişini artırmak -İthal enerjiye olan bağımlılığımızı azaltabilecek orta ve uzun vadeli projelere kafa yormak ve hayata geçirmek -Sermaye hareketlerinin vadesini uzatarak, sıcak paranın ateşini düşürmek, cari açığın finansman kalitesini iyileştirmek -Mali sisteme derinlik kazandırmak, özellikle bankacılık sektöründeki “sistemik ve operasyonel riskleri” sürekli izlemek, risklerin azalmasına yönelik önlemler almak son derece önemli. Ne için? - Üflemeden yiyebilmek ve kuyruğu dik tutmak için!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT