BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Edebiyatta güzel söz

Edebiyatta güzel söz

“Belâgatin”, güzel söz” olduğunu belirten Doç.Dr. M. Yekta Saraç, yeni kitabı “Klâsik Edebiyat Bilgisi- Belâgat” adlı eserinde günümüz şair ve yazarlarından da metin örnekleri veriyor.Edebiyat ilmi belâgat üzerine bugüne kadar bir çok akademik yayın yapıldı. Ancak bunlar daha çok eski edebiyatımızla uğraşanlar için önemliydi. Genelde edebiyata meraklı olanlar bu kitaptan faydalanamıyorlardı. Bu ihtiyaç üzerine Doç.Dr. M. Yekta Saraç, “Klâsik Edebiyat Bilgisi-Belâgat” isimli kitabını yazdı. Saraç bu kavramı, “Belâgat lafız ile mânânın en güzel şekilde uyumu ve sözün en doğru güzel şekilde ifadesidir. Lafız ile mânânın bu en güzel şekildeki birlikteliğini ele alıp incelemenin usulünden bahseden ilme de belâgat ilmi diyoruz” diye tarif ediyor. Doç.Dr. Saraç, “Niçin klasik?” sorumuza şu cevabı veriyor: “Klâsik kelimesinin, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, sanatta kuralcı olan, geleneksel anlamları bulunmaktadır. Ayrıca Eski Türk Edebiyatı- Divan Edebiyatı kavramlarının işaret ettiği dönem için de ad olmuştur. İşte biz bu adın Eski Türk Edebiyatı- Divan Edebiyatını hatırlatmasını istememiz yanısıra kitabın muhtevasının, belâğatin kuralcı ve geleneksel bir yapı içinde her dönem için uygulanabilir kıstaslar ve değerlendirilebilir bilgiler ve yaklaşımlar bulundurduğuna da işaret etmek istedik.” Eski ve yeni şairlerin eserlerine de yer verilen kitabı hakkında şöyle konuşuyor yazar: “Bunun ilk ve asıl sebebi konuların anlaşılırlığını sağlamaktır. Bunda lisans ve lisans üstü seviyesinde verdiğimiz derslerde doğrudan Divan edebiyatından verilen örneklerin konuların kavranmasında yeterli olmadığını görmemizin de tesiri olmuştur.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT