BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tek suçlu müteahhit değil

Tek suçlu müteahhit değil

Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketlerinde adeta tek suçlu görülen müteahhitlerin ve inşaat sektörünün önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini belki faydalı olur düşüncesiyle aktarmak istiyorum.Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketlerinde adeta tek suçlu görülen müteahhitlerin ve inşaat sektörünün önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini belki faydalı olur düşüncesiyle aktarmak istiyorum. Bayındırlık mevzuatında her ne kadar % 25 müteahhitlik kârından bahsediliyor ise de bu durum konut kooperatiflerine iş yapan müteahhitler açısından geçerli değildir. KDV’nin yansıtılmaması: Bayındırlık birim fiyatlarıyla devlete iş yapan bir müteahhit, malzeme alırken ödediği % 17 KDV’yi, sunduğu hakedişlere ekleyerek devletten alabilmektedir. Oysa 150 metrekareden küçük konut üreten kooperatiflere iş yapan müteahhitler, malzeme alırken ödedikleri % 17 KDV’yi sundukları hakedişlerde, vergi mevzuatı gereği % 1 KDV olarak alabilmekte, dolayısıyla % 16 oranında gizli bir ihale tenzilatına katlanmak zorunda kalmaktadırlar. KDV yönüyle yapılması gereken, ya yasal olarak 150 metrekareden küçük konut üreten kooperatiflere de KDV oranının % 17 (yasal oran) olarak uygulanmasının sağlanması, ya da kooperatife fatura edilemeyen KDV’nin vergi iadesi olarak derhal devletten alınabilmesinin mümkün kılınmasıdır. Kamu 150 metrekareden küçük konut üreten kooperatifleri desteklemek ve az vergi almak istiyorsa bunu tam manasıyla yapmalı, KDV’yi üretici firmalar üzerinde bırakmamalıdır. Bayındırlık fiyatlandırma sisteminin yetersizliği: Her yıl Ocak ayında Bayındırlık Bakanlığı, piyasa araştırmasıyla, Türkiye genelinde geçerli olan malzeme fiyatlarının ortalamasını bularak birim fiyatları oluşturmaktadır. Bu sistemde en önemli hata malzemelerin fabrika satış fiyatının baz alınmasıdır. Bayındırlık İl Müdürlükleri veya Ticaret Odaları her bölgede veya ilde geçerli olan aylık malzeme birim fiyatını tesbit ederek bildirmelidir. Yüzlerce inşaat kaleminde bu tek tek her ay yapılamaz denilirse, en azından kaba inşaat, yani binanın deprem mukavemetinin sağlandığı malzeme kalemlerinde (demir, beton, çimento, işçilik) pilot olarak uygulamaya başlanmalıdır. Ya da bir ek genelgeyle (ki bu genelgenin sebebi bizce can güvenliğidir) ve “Bayındırlık Birim fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı hallerde, piyasa maliyet fiyatına müteahhitlik kârı eklenerek ödeme yapılır” hükmü getirilmelidir. Vergilendirme usulü: Konut kooperatiflerine iş yapan müteahhitlere, kooperatiflerce yapılan her türlü ödemenin % 5.5’i stopaj ve fon olarak kaynakta kesilmekte, üretim bedeli ile maliyet arasındaki farkın vergilenmesi gerekirken, kârın sözkonusu olup olmadığına bakılmaksızın, peşin vergilendirmeye gidilmektedir. Bu hal diğer sektörlere uygulanmazken, hakedişle üretim bedeli alan ve büyük sorumluluk taşıyan müteahhitler adeta cezalandırılmaktadır. İnşaat taahhüt işlerinde vergileme yönüyle, stopaj usulü kaldırılarak diğer sektörlerde olduğu gibi 3 ayda bir bilanço alınmalı ve kâr vergilendirilmelidir. Mevcut durum vergiden kaçınma ve vergi kaçırma yönüyle olağanüstü gayret göstermesine neden olmakta ve sanılanın aksine maliyenin daha da zararlı çıkmasına yol açmaktadır. Yukarıdaki, müteahhit aleyhine maliyet arttırıcı olumsuzlukların tümü bir araya geldiğinde, kontrol makamıyla usulsüzlükler yapılmaya çalışılmakta, ya da keşif tutarlarının arttırılması veya özel iş istenerek ihale kırımı dışında özel fiyat verilmesi ile müteahhidin zarar etmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Böylece her halükarda devlet, vergi, SSK primi toplama, kalitesiz iş yaptırma yönleriyle zarara uğramaktadır. Eğer bu tarz düşük birim fiyat politikasıyla enflasyonla mücadele edildiği zannedilirse, yaşanılan depremlerde uğranılan maddi-manevi kayıpların telafisinin mümkün olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Herkesin bildiği gibi vermeden almak sadece Allah’a mahsustur. 1. derece deprem bölgesi standardında işçilik isteyelim ama 4. derece bedeli ödeyelim, BS-20 deprem dayanımlı hazır beton kullanımı isteyelim ve piyasa fiyatının altında ödeme yapalım, tüm bunlar yetmiyormuş gibi de % 17 KDV’yi müteahhide ödetip kooperatif üyesi seçmenlere KDV’den muafiyet getirdik oy verin diyelim. Sonra da 17 Ağustoslarda hırsız müteahhitler diye bağıralım. Tutulması imkansız sözü isteyenin o sözü veren kadar suçlu olduğunu lütfen unutmayalım. Av. Koray Kalay-BURSA Oduncu esnafı haksızlığa uğradı Konya Büyükşehir ve Selçuk Belediye Başkanlarına, Binkonut Cumhuriyet Mahhallesi Mahrukatçı, oduncu esnafı olarak imara uygun olan 10-15 yıllık işyerlerimizden tahliye ettirilip mağdur ediliyoruz. Çünkü yeni yapılan Odun Pazarı mesken alanı olduğu ve imara uygun olmadığı için vatandaşlar kan ağlamaktadır. Buradaki sorun vatandaşın yarası haline gelmiştir. Yetkililere sesleniyoruz, bu problemi bir an önce çözüp, vatandaşın yarasını sarsınlar. Gönülsüz olarak ellerinden alınan arsalarının (imar parsellerini) geri verilip, vatandaşların rızasının ve gönlünün alınmasını rica ediyoruz. Bir Grup Mahrukatçı, Odun-Kömür Esnafı-KONYA
Kapat
KAPAT