BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Antibiyotiği sadece uzmanı yazabilecek

Antibiyotiği sadece uzmanı yazabilecek

Danıştay, bazı antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerin yanı sıra hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.Danıştay, bazı antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerin yanı sıra hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Buna göre, “Piperasilin-Tazobaktam, Tikarsilin Klavulanat, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefepim, İmipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tigecycline, Isepamisin, Vankomisin, Teikoplanin ve sodyum fucidat enjektabl formu” etken maddeli antibiyotikleri sadece uzmanı yazacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT