BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Önemli konular

Önemli konular

İslâm âlimleri buyuruyor ki: Her Müslümanın Allahın emirlerine uyması, yasak ettiği şeyler kaçması gerekir. İbadetleri yapmaya, haramlardan sakınmaya önem vermeyenin imanı gider, kâfir olur.İslâm âlimleri buyuruyor ki: Her Müslümanın Allahın emirlerine uyması, yasak ettiği şeyler kaçması gerekir. İbadetleri yapmaya, haramlardan sakınmaya önem vermeyenin imanı gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, ahirette sonsuz olarak cehennemde çeşitli azaplara maruz kalır. Affedilmesine ve cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur. Bir Müslümanın küfre düşmesi, yani kâfir olması çok kolay olur. Çünkü her sözde ve her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Bunun için küfrün sebebi bilinmese de, her gün bir kere, (Ya rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre [kâfirliğe] sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptımsa, pişman oldum. Beni affet) demelidir. Böyle tövbe eden muhakkak af olur, cehennemden kurtulur. Cehennemde sonsuz kalmamak için, her gün muhakkak tövbe etmelidir. Müslümanın bu tövbeden daha önemli görevi yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken bu hakları ödemeli, kılınmamış namaz borçlarına tövbe ederken de, bunları kaza etmeye çalışmalıdır. İslâm âlimlerinin bu sözünden sonra, bir Müslümanı küfre düşüren söz ve hareketleri bilmemiz gerekir. Bunlardan yaygın olanları bildirmeye çalışacağız. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en büyüğü şirktir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için, çok kere, bunların en büyüğü söylenir. Bunun için, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bulunan şirk her nevi küfür demektir. Mesela Nisa suresinin 48 ve 116. ayetinde (Allahü teâlâ, kendisine şirk koşanları [yani kâfirleri] affetmez ve şirkten [yani her çeşit küfürden] başka olan günahları affeder.) buyuruluyor. Şu halde her çeşit günahın en kötüsü küfürdür. Din kitaplarında, (Bir kâfir, bir kelime-i tevhid söylemekle mümin olduğu gibi, bir mümin de küfre düşüren bir söz söylemekle kâfir olur. Küfre düşünce nikah da kalmaz, fakat bu talak demek değildir. Bunun için üçten fazla imanı ve nikahı tazelemek caiz olur.) buyuruluyor. Berika ve Hadikada, (İtikadında, sözünde veya işinde küfre sebep olacak birşey bulunan kimsenin tecdid-i iman ve [evli ise] iki şahid yanında tecdid-i nikah yapması gerekir. Bir sözün veya işin, küfre sebep olacağını bilerek, tehdit edilmeden söyleyenin imanı gider. Buna Küfr-i cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Her iki hâlde de küfre girenin önceki ibâdetleri yok olur. Tövbe ederse, geri gelmez. Zengin ise tekrar hacca gitmesi gerekir. Önce eda ettiği namaz, oruç veya zekâtları kaza etmez. Fakat küfre düşmeden önce yapmadığı ibâdetleri kaza eder. Tövbe için yalnız kelime-i şehadet söylemek kâfi değildir. Küfre sebep olan şeyden de tövbe etmesi gerekir. Küfre sebep olan sözü, hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyen veya küfrü gerektirdiği âlimler arasında ihtilaflı olan bir sözü bilerek söyleyen küfre girmez. Fakat tecdid-i iman etmesi gerekir. ) Küfre düşenin bütün ibâdetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri bilmelidir! Küfre düşmekten korunmak için de sabah-akşam (Allahüme inni euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene âlemü ve estağfirüke lima la âlemü inneke, ente allamülguyub) duâsını okumalıdır! [Küfre düşüren söz ve işlerin neler olduğu bundan sonraki yazılarımızda bildirilecektir.]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT