BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arşivler elektronik ortama aktarılıyor

Arşivler elektronik ortama aktarılıyor

Meşihat Arşivi’nde bulunan, yazma ve matbu muteber fetva kitapları, Şeyhülislâmlık Defterleri, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri ile zengin fıkıh eserleri elektronik ortama aktarılıyor.İstanbul İl Özel İdaresi, kültür mirasımızın korunması maksadıyla Meşihat Arşivi defter ve belgelerini elektronik ortama aktarıyor. İstanbul Müftülüğü’nün cümle kapısının girişinde, sol taraftaki iki katlı kargir binanın alt katında yer alan Meşihat Arşivi’nde, yazma ve matbu muteber fetva kitapları başta olmak üzere; Şeyhülislâmlık Defterleri, Sicil-i Ahvâl Müdüriyeti Defterleri, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerliği Defterleri, Mühür Tatbik Defterleri, Sicillât-ı Şer’iyye Kayıt Defterlerinin yanı sıra 19. yüzyılda Şeyhülislâmlıkta teşekkül eden meclis ve dairelere ait toplam 5211 defter bulunuyor. ULEMANIN SİCİL DOSYASI BİLE VAR Ayrıca son dönem Osmanlı ulemasına ait yaklaşık 6000 civarında Tercüme-i hâl (sicil) dosyası da burada muhafaza ediliyor. Bu dosyalar içerisinde kadı, naib, müderris, dersiam, vaiz gibi görevlilere ait çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu sicil dosyalarında şahsın ismi, soyu, doğum yeri ve tarihi, eğitim gördüğü okullar, memuriyete tayininden emekli oluncaya kadarki serüveni, icazetnamesi, varsa yazdığı risaleler gibi muhtelif bilgiler de mevcut. OSMANLI EVRAKLARI KORUNACAK Meşihat Arşivi’nin defter ve evrakının korunması adına İstanbul İl Özel İdaresi ve İl Müftülüğü kontrolörlüğünde başlatılan proje ile nadir eser sınıfındaki bu arşiv evrak ve defterlerinin sürekli araştırmacılara sunulmak üzere ortamından dışarı çıkarılması engellenerek, insan elindeki nemden, hava şartlarından ve olabilecek kötü kullanım biçimlerinden korunması sağlanacak. Bu işlemin gerçekleşmesiyle birlikte koleksiyonda bulunan materyaller zarar görmeden ve yıpranmadan en sağlıklı biçimde gelecek kuşaklara aktarılacak. MİLYONLARCA ESER TARANIYOR Toplamda; 1 milyon Meşihat evrakı ve 5.300 adet Meşihat arşivi defteri (yaklaşık 800 bin varak) ve 2 bin adet nadir eser (yaklaşık 400 bin varak) dijital ortama aktarılacak. Proje kapsamında 5.300 adet Meşihat arşivi defteri ve 2.000 adet nadir esere ait künye bilgileri eserler içerisinden okunarak çıkartılacak ve görüntüleme ile eş zamanlı olarak İstanbul İl Müftülüğü’nün mevcut veri tabanı içerisine yüklenecek. ARAŞTIRMACILARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK Katalog bilgileri, internet aracılığıyla yurti çinden ve yurt dışından araştırmacılara kaliteli, kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Meşihat arşivleri ile içindeki nadir eserleri geleceğe taşımanın hedeflendiği bu çalışmanın 2012 yılının Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT