BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Darülaceze, her türlü vergiden muaf olmalı

Darülaceze, her türlü vergiden muaf olmalı

Cemiyet olarak Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darüşşafaka...gibi sosyal taşıyıcı sütunlarımız var.Cemiyet olarak Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darüşşafaka...gibi sosyal taşıyıcı sütunlarımız var. Onların en mühimlerinden biri de Darülaceze’dir. Bu kurumlar, bir aile şefkat ve muhabbetiyle hepimiz adına felakete uğramışlara, ebeveynsiz kalmışlara, sokağa terk edilmişlere, alkol ve uyuşturucuya müptela olmuşlara, ihtiyarlayıp da elinden tutanı bulunmayanlara hizmet vermekteler. Bu çınar müesseseler, daha nice benzeriyle beraber Osmanlı Türkiyesi eserleridir. Biz yeni nesiller ‘sosyal devlet’ kavramıyla 1960’lardan sonra tanıştık. Halbuki bahse konu müesseseler, ondokuzuncu asrın ikinci yarısından beri sosyal devlet hizmeti vermekteydi. Kendi öz değerimizden bihaberiz. Kimse ‘ben neymişim meğer?’ deme gafletine düşmemeli. Darülaceze hayat kazasına uğramışların mekânı. Orada hem sokağa terk edilmiş sıfır ve altı yaş arası çocuklar ve hem de kimi-kimsesi kalmamış veya kaldığı halde vefasızlık kıyımına uğramış kadın ve erkek yaşlılara bir sıcak aile ocağıdır. Sultan Abdülhamid Han, 1895’te bu ihtiyacı görmüş ve ferman çıkartarak Sadrazam Halil Rifat Paşa’ya bir Darülaceze yapılmasını irade eylemiş. Darülacezenin kurulduğu alan 27 bin m2 iken bugün onun beşte biri kadar sahaya sahip. Müessesede, sekizi himaye altındaki insanların kaldıkları yerler olmak üzere yirmi bina mevcut. Ayrıca din hürriyeti ve insan hakları sembollerimizden biri. Okmeydanı’ndan Şişli’ye giderken bakanı göreni güzelliğiyle kalbinden yakalayan Darülaceze’de hem Hıristiyan kimsesizler için kilise, hem Yahudi kimsesizler için sinagog ve hem de Müslümanlar için cami bulunmaktadır. Bu mâbedlerin her üçü de faal. Cami bir küçük Süleymaniye. Üç din mensubu kimsesiz teb’a Darülacezede barınagelmiş. Bugün de 600’e yakın kırılgan talihli insan, orada hayata tutunuyor. Darülacezeyi bize İstanbul vali yardımcılarından Yalçın Bulut gezdirdi. Bu gayretli ve değerli vali, oranın yöneticisi. Kurum, acezelere bir çok meşguliyet ve üretim imkanları hazırlamış. Ayrıca çocuklar da eğitilmekte. Hastane, sürekli hizmet vermekte. Darülaceze İçişleri Bakanlığına bağlı. Geliri, hayırsever bağışlarıyla burada kalıp da malını vermiş olanlardan intikal eden gayri menkullerden ibaret. Ne var ki adı geçen müessese, kısmî bir haksızlığın mağduru. 1606 sayılı Kanuna göre diğer emsalleri gibi o da tapu harcı vs. vermese de ÖTV ve KDV ödemek zorunda. Mevzuat icabı engellilerden ÖTV ve KDV alınmazken onlara hizmet eden Darülaceze’den böyle bir bu tahsilat yapılması şüphesiz ki çelişkidir. Hazineden yardım yapılması gereken bir yerden üstelik katma değer ve tüketici vergisi alınmakta. Bu ciddi haksızlık düzeltmeli ve böylesine güzide bir yer, yaptığı amme hizmeti sebebiyle her türlü vergiden muaf tutmalıdır. Koca Sultan’ın mânen rahatsız olmasından korkarız. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sahip çıkmasıyla Yeşilay kurtuldu, sırada Darülaceze var. İlk kandilde yapacağı naklen yayınla Darülaceze’ye dikkatleri çekecek TV’yi şimdiden tebrik ve takdir ederiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT