BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Senden hidâyet dileriz!”

“Senden hidâyet dileriz!”

Hz. Ömer’in, Hz. Ali’nin, Hz. Osman’ın, Übeyy b. Ka’b’ın ve Abdullah bin Mes’ud Kunutta şu duanın okunduğunu rivayet ettiler...Hz. Ömer’in, Hz. Ali’nin, Hz. Osman’ın, Übeyy b. Ka’b’ın ve Abdullah bin Mes’ud Kunutta şu duanın okunduğunu rivayet ettiler: “Allahümme inna nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykelhayre küllehu neşkürüke vela nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürüke. Allahümme iyyake nabüdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhık = Allah’ım! Senden yardım dileriz. Senden af dileriz. Senden hidayet dileriz! Sana îman ederiz. Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bütün hayırlardan dolayı Sana hamdü sena ederiz. Sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenleri hal’ ve terk ederiz. Allah’ım biz, yalnız sana ibadet ve kulluk ederiz. Sana namaz kılar ve secde ederiz. Sana doğru koşarız. Senin rahmetini dileriz. Senin azabından korkarız. Muhakkak ki, senin azabın kafirlere ulaşır.” Hz. Hasan buyurdu ki: “Ceddim Resul aleyhisselam, bana, Vitir namazının Kunutunda söyleyeyim diye şu kelimeleri öğretti.” demiştir: “Allahümmehdinî fîmen hedeyte ve afinî fîmen afeyte ve tevellenî fîmen tevelleyte ve barikî fîma atayte ve kınî şerre ma kazayte fe inneke takzî vela yukza aleyke innehu la yezillü men valeyte Tebarekte ve tealeyte = Allah’ım! Hidayet ettiğin kimseler içinde bana da hidayet et! Dertten azad ettiğin kimseler içinde beni de azad et! Sevdiğin kimseler içinde beni de sev! Yapacağın bağışlarını bana devamlı kıl ve gittikçe artır! Hükmettiğin şerden de beni koru! Çünkü, ancak, sen hüküm verirsin. Senin hakkında ise, hüküm verilemez! Senin sevdiğin, zelîl ve hakîr olmaz. Sen, Mübareksin, sen yücesin!” Abdullah bin Abbas ile Muhammed bin Ali de bu Kunut duasını, Peygamberimizin Hayf’da sabah namazında ve gece Vitrinde okuduğunu bildirmişlerdir. Peygamberimiz, Vitirden selam verip ayrılırken de, üç kerre: “Sübhanallahil’melikil’kuddus!” der, üçüncüsünde sesini yükseltirdi. Sevban der ki “Resul aleyhisselam, namazdan çıktığı zaman üç kerre “Estağfirullah” diyerek istiğfar eder “Allahümme entesselamü ve minkesselamü tebarekte ya zelcelali vel’ikram = Allah’ım! Selam, Sensin! Selamet de ancak, Sendendir. Sen, mübareksin ey Celal ve İkram Sahibi!” derdi.” Mugîre bin Şube de “Peygamber aleyhisselam, son selamdan sonra, “La ilahe illallahü vahdehu la şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr, derdi demiştir. Yarın: Rabbimden, üç şey diledim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT