BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biraz Mormonizm!

Biraz Mormonizm!

ABD başkanlık yarışına giderken, Cumhuriyetçi Parti adayının dinî durumu medyada ilk sıralarda yer bulmaya devam ediyor.ABD başkanlık yarışına giderken, Cumhuriyetçi Parti adayının dinî durumu medyada ilk sıralarda yer bulmaya devam ediyor. Mitt Romney, malûm Mormon. Eğer kasım ayında seçilirse ABD’nin ilk Mormon başkanı olacak. Son kamuoyu yoklamalarına göre, gerek Cumhuriyetçi, gerek Demokrat Partili seçmenler arasında, her 10 kişiden 8’i Romney’in Mormon olmasının ona oy verip vermemelerinde etkili olmayacağını, bunu umursamadıklarını söylüyor. Kimdir Mormonlar? İsa Mesih Son Gün Azizleri Kilisesi’nin müritlerine “Mormonlar” deniyor kısaca. Bu kilise 1820’de Joseph Smith tarafından New York’ta kuruldu. Hıristiyanlığın ilk devirlerindeki saf haline dönme gayesi taşıyan bir mezhep. Ellerindeki dinî metin “Mormon Kitabı”dır ve inançlarına göre bu kitap İncil’in “eki”dir, Kolomb öncesi Amerika yerlilerinden kalmadır, onların da İsrailoğullarından geldiği kabul edilir! İnanışlarına göre Hazret-i İsa çarmıha gerildikten sonra dirildiğinde Yeni Dünya topraklarında görünmüştür, bu metin o zamandan kalmadır. Kilisenin kurucusu Joseph Smith daha yirmili yaşlarındayken vahiyler almaya başladığını iddia etmiştir, bu vahiylerden birinde bir melek onu kutsal kitabın gömülü olduğu yere götürmüş, orada altın plakalar halinde Mormon kitabını bulmuştur, fakat o gün almasına melek izin vermemiş, sonra da oraya her gidişte eli boş dönmüş, ancak birkaç yıl geçtikten, “piştikten” sonra plakaları almasına izin çıkmıştır. Smith eski bir dille yazılı metni İngilizce’ye tercüme etmiştir. Smith ve takipçileri New York eyaletinde kendilerine rahat verilmeyince ülkenin içlerine göç ettiler, kendi köylerini, kasabalarını kurdular. Gerçi oralarda da uzun zaman rahat bırakılmamışlardır. O eyaletten bu eyalete sürgün, hapis, savaş... Missouri Valisi imzasıyla “görüldükleri yerde yok edilmeleri emri” bile çıkarılmış. Smith çok eşlilik konusundaki düşüncelerinin yol açtığı olaylar yüzünden tutuklanmış, muhakeme edilmeyi beklerken bir cinayete kurban gitmiş... Çok eşliliği Son Gün Azizleri Kilisesi terk etmiş artık, sadece fundamentalist Mormonlar hâlâ çok eşlilikten yana. Bugün ABD’de 6 milyondan fazla Mormon var. İlgi çekici bir ayrıntı... Joseph Smith cinayete kurban gittiği 1844 senesinde ABD başkanlığına adaydı! Mitt Romney’in yolu açık olsun!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT