BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emeklilerin işe giriş bildirgesi hatalı verilirse maaşı kesilir

Emeklilerin işe giriş bildirgesi hatalı verilirse maaşı kesilir

Soru: Sayın Şerif Bey. SSK şartlarından emekli oldum. 4 Yıldan bu yana maaş almaktayım. Geçen ay işe girdiğim şirket beni sigortalı gösterdiği için maaşım kesildi. Ne yapmalıyım?Soru: Sayın Şerif Bey. SSK şartlarından emekli oldum. 4 Yıldan bu yana maaş almaktayım. Geçen ay işe girdiğim şirket beni sigortalı gösterdiği için maaşım kesildi. Ne yapmalıyım? EMEKLİLER SGDP’YE TABİ ÇALIŞIRSA MAAŞI KESİLMEZ 5510 sayılı Reform Kanunu, sigortalıların niteliklerinin farklılığını dikkate alarak sigortalıların SGK’ya bildirilmesini farklı esaslara bağlanmıştır. Kanun koyucu her bir sigortalılık türü açısından SGK’ya bildirim yapılması gereken merci bakımından farklı hükümlere yer vermiştir. Kanuna göre işçiyi çalıştıran işverenler, bu sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. SSK sigortalısı olarak bilinen 4/a kapsamındaki sigortalıların bildirim yükümlüsü işverenlerdir. Bildirim, sigortalı işe giriş bildirgesi”nin e-sigorta yoluyla SGK’ya bildirilmesiyle yapılmaktadır. SGK’dan yaşlılık aylığı alan sigortalıların bildirim yükümlülüğü de işverendedir. Yaşlılık aylığı alan sigortalı, iş akdiyle çalışma olgusunun varlığı halinde ya yaşlılık aylığının kesilmesi ve hakkında tüm sigorta kolları hükümlerinin uygulanması ya da yaşlılık aylığı alarak hakkında sosyal güvenlik destek primi hükümlerinin uygulanması seçeneğinden birini isteyebilecektir. Bu tercihini doğrudan SGK’ya yapmak yerine işverenine iletir. İşveren de sigortalının talebi doğrultusunda bildirimde bulunur. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak olan sigortalılık türünün belirlenmesinde Sigorta Kolu Tercih Bildirimi kullanılmaktaydı. Sigortalı tarafından imzalanan sigorta kolları tercih bildiriminde tercihini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalı hakkında tüm sigorta kolları uygulandığı için aylıkları çalışmaya başladığı tarih itibariyle durdurulmakta, tercihi sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan sigortalılara aylıkları ödenmekteydi. Kanunun bu hükmünün amacı, bir yandan geçim sıkıntısı çeken emekli sigortalıyı yaşlılık aylığından yoksun bırakmamaktı. Sigortalı işe giriş bildirgesinin zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verilmesiyle birlikte sigortalı işe giriş bildirgesindeki Sigorta Kolunun seçimi bir anlamda Sigorta Kolu Tercih Bildiriminde bulunmak anlamını da taşımaktadır. Bu nedenle işverenler ya da yetki verdiği e-bildirge kullanıcıları yaşlılık aylığı alan sigortalıya, sigorta kolu tercih bildiriminin ne olduğunu sormalı alacağı cevap doğrultusunda sigorta kolunu seçmeli, işe giriş bildirgesi verme işleminin bitiminde işe giriş bildirgesini sigortalıya imzalatmalıdır. AYLIĞI DURDURULAN KİŞİNİN YAZILI BAŞVURU YAPMASI ŞART Yaşlılık aylığı aldığı halde tercihi Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olma yönünde olmasına rağmen sehven işvereni tarafından hatalı sigorta kolu tercih edildiği ya da hatalı sigorta türü seçili prim belgesi verildiği için aylığı durdurulan sigortalıların aylığının, yeniden başlatılması diğer bir anlatımla yaşlılık aylığı alan sigortalının mağduriyetinin sonlandırılması mümkündür. Sigortalı işe giriş bildirgesinde, sigorta kolunun sehven Tüm sigorta kolları olarak seçilmesi nedeniyle emekli maaşı alan işçinin yaşlılık aylığı durdurulmuşsa, işverenin, sigorta kolunun Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak değiştirilmesi için işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunması gerekir. Gerekli düzeltme işleminin yapılması sonrasında hatalı işe giriş bildirgesi nedeniyle durdurulan aylığının yeniden başlatılmasına yönelik olarak sigortalının da aylığı bağlayan sosyal güvenlik il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmasıyla birlikte, durdurulan aylık durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılır ve sigortalı geçmişte alamadığı aylıklarını takip eden ayda birikmiş olarak alır. Aylığın durdurulması hatalı prim belgesi verilmesi nedeniyle gerçekleşmişse bu kez işverenin bir dilekçe ekinde aylığı kesilen sigortalıyla ilgili tüm sigorta kolları için iptal prim belgesi, SGDP için EK prim belgesi vermesi gerekir. İşveren tarafından Ek-İptal prim belgesi düzenlenmeden sigortalının aylığının yeniden başlatılması talebi geçerli olmaz. DÜZELTME YAPAN İŞVERENE CEZA UYGULANMAZ Belirtelim ki hatalı bildirim nedeniyle sigortalının aylığının kesilmesi kesin hüküm doğurmaz. İşverenin ve sigortalının hatalı bildirime dayalı düzeltme talebi halinde sigortalı bu olumsuz uygulamadan etkilenmez ve aylığı kesildiği tarih itibari ile yeniden başlatılır. Bu işlem için ne sigortalıya ne de işverene idari para cezası da uygulanmaz. Hatalı olarak uygulanmış olsa bile itiraz edildiği takdirde ceza kaldırılır. Örnek: Yaşlılık aylığı alan ve tahsis numarasının son rakamı 7 olan Mehmet Bey 25 Mayıs 2012 tarihinde çalışmaya başlamıştır. İşvereni işe giriş bildirgesinde sigorta kolunu tüm sigorta kolları olarak seçmiş ve sigortalı adına 2012/Mayıs döneminde Tüm Sigorta Kollarına ilişkin prim belgesi vermiştir. Bu durumda sigortalının aylık alma günü olan 18 Haziran 2012 tarihi itibari ile aylığı durdurulmuş olacaktır. İşverenin aylığın yeniden başlatılmasına yönelik işe giriş bildirgesi kodu düzeltme talep dilekçesi ve düzeltme amaçlı ek-iptal prim belgesi Haziran ayı içinde SGK’ya verilmiş ve aynı ay içinde sigortalı da aylığın yeniden başlatılması talebinde bulunmuşsa aylık yeniden başlatılacaktır. Bu durumda sigortalı Haziran ayında alamadığı maaşını Temmuz ayı maaşı ile birlikte alacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT