BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yarın cesareti

Yarın cesareti

Londra’da Arapça olarak neşriyat yapan Eş Şarkul Avsat gazetesi, Suriye meselesi zuhur ettiğinden bu yana karşılaşılan en düşündürücü iddiayı ortaya attı. Batının TV ve gazetelerle Orta Doğuda umumi efkar/kamuoyu hazırladığı malumdur. İddia, kendi adı da “Orta Doğu” anlamındaki gazetenin kendi malı mıdır, yoksa oradan bir ilan mıdır? Zamanla anlaşılır.Londra’da Arapça olarak neşriyat yapan Eş Şarkul Avsat gazetesi, Suriye meselesi zuhur ettiğinden bu yana karşılaşılan en düşündürücü iddiayı ortaya attı. Batının TV ve gazetelerle Orta Doğuda umumi efkar/kamuoyu hazırladığı malumdur. İddia, kendi adı da “Orta Doğu” anlamındaki gazetenin kendi malı mıdır, yoksa oradan bir ilan mıdır? Zamanla anlaşılır. İddia şu: Mücadeleyi kaybedeceğini gören Beşar Esad, Lazkiye’de bir Nusayri devleti kurma hazırlığına girişmiştir. Bu maksatla Lazkiye çevresindeki Humus, Hula, El Haffe ve Tiremise vilayetlerine yükleniyor. Bunu yaparak bu çevreden Sünni nüfusu göçe zorlamaktadır. Bölgede Nusayrileştirme hareketi yaparken diğer taraftan merkez bankası mevduatından bir kısmıyla bazı emniyet birimlerini de adı geçen şehre kaydırmaktadır. Niçin Lazkiye? Lazkiye, Akdeniz sahilinde 500 bin civarında nüfusa sahip bir Nusayri şehri. Bu nüfusun kuzeyden Türkiye hududuna kadarki bölgede 100 bini Türk’tür. Şehir, 1920’lerde Suriye’de Fransız manda/himaye idaresi hakimken Lazkiye Sancağı ismiyle alevi bir muhtar idare kurulmuş, daha sonra 29 Eylül 1923’te bu idare devlet olarak istiklalini ilan etmiştir. 13 yıllık bir dönemden sonra 1936’da Suriye’ye ilhak olmuş, bilahare tekrar kopmuş 1944’te yeniden Suriye’ye bağlanmıştır. Bu seyir, aynı manda döneminde “Osmanlı İskenderun Sancağı” diye bir muhtar idareyle yola çıkıp Hatay Cumhuriyeti adıyla müstakil devlet olan, sonra da 1938’de Türkiye’ye katılan Hatay’ın tarihiyle ikiz gibi. Eğer bu proje doğruysa veya hayata geçmesine müsaade edilecekse Beşar Esad böylece Sünni Suriye’ye denizi kapatacak, Tartus limanıyla Ruslara, Lübnan’la da Hizbullah’a yakın olacaktır. Böyle bir alevi devletinin kurulmasının, Kürt devletinin kurulmasını da tetikleyeceği tahmin edilmekte. Suriye’nin Kuzey batısıyla Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti. Bunlar olurken batı ne yapar? Yorumlar şu merkezde. Bölünmüş, ufalmış, ekonomisi güç kaybetmiş bir Orta Doğu, İsrail için tehlike olmaktan çıkacağından daha makbuldür. Bu sebeple Paris, Berlin, Londra, Washington’dan hiçbiri böyle bir oluşuna engel olmayacaktır. O zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü isteyen tek devlet kalmış olacağız. Bu netice üzerine akla gelen soru şudur? Türkiye, İsrail lehine oyuna mı geldi veya İsrail dolaylı olarak intikam mı alıyor? Bilemiyoruz sonuç olarak bunlar faraziye ağırlıklı. Şayet bu faraziye hakikat olursa harita değişecektir. O zaman zayıf bir Suriye yerine Şam ve Halep başta olmak üzere bütün Sünni Suriye’nin ve bütün Kürdistan’ın Türkiye’ye iltihak ederek aslına rücu etmesi daha mantıklı olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT