BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı’da hainlerin cezası!

Osmanlı’da hainlerin cezası!

600 seneden fazla ayakta kalabilen Osmanlı devletinde adalet başta gelirdi. Halka zulmedip haksız kazanç elde ettikleri sabit olanların o güne kadarki mal varlığı “zoralım”a tabi tutulurdu. En mühim suç ise ihanetti. İhaneti sabit olanlar, kim olursa olsun ölüm cezasına çarptırılırdı.600 seneden fazla ayakta kalabilen Osmanlı devletinde adalet başta gelirdi. Halka zulmedip haksız kazanç elde ettikleri sabit olanların o güne kadarki mal varlığı “zoralım”a tabi tutulurdu. En mühim suç ise ihanetti. İhaneti sabit olanlar, kim olursa olsun ölüm cezasına çarptırılırdı. Bütün mallarına yani mirasına, devletçe el konurdu. Bu mallardan mirasçılarına tek akçe verilmezdi. Bu mal ve para kirli sayılırdı. Malları mezatta sattırılır elde edilen paraların hepsi fakir fukaraya dağıtılırdı. Hatta bazen sadece gayrimüslimlere dağıtılırdı. Hainin kabrine taş dikilmezdi. Hainin sağlığında yaptığı bazı hayır eserler varsa bunlar yıkılmazdı; ancak cami, medrese, hamam gibi halkın kullandığı yerlerdeki bani yani yaptıran kitabesi, kırılarak yerinden çıkarılırdı. Peki kimler hain sayılırdı: Osmanlı devleti aleyhine çalışan, düşmanlarla bilerek irtibat kurduğu ispatlananlar. Düşmana bilerek yardım edip onları kendi devletine saldırmaya teşvik edenler. Seferde kendi askeri arasında, seferden vazgeçirici konuşmalar yapanlar vs... Çünkü ihanetin nelerde olacağı o kadar da önemli değildi. Kaş göz işareti ile, muhabbetle sarılmakla bile ihanet mümkündü. Sadakatin ve ihanetin meydana geldiği yer aslında o kişinin kalbi idi. Kalbe fesat girince hiçbir şey yapmasa bile, o kalbin sahibi haindir... İhanete bu kadar ağır ceza belki ağır gibi gelebilir. İhanet çok zehirli bir yılana süt verip beslemek gibidir. O yılanın kaç kişiyi nerelerde sokacağı, yutacağı belli değildir. İhaneti bilip “aman başıma bir iş gelmesin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye düşünenler de hainin ta kendisidir. O hainin beslediği yılan da, dönüp ilk kendine hizmet edeni sokar. Kanuni Sultan Süleyman han, devrin şeyhülislamı Ebussuud Efendi’ye bir mektupla “Allah korusun Devlet-i Osmaninin yıkılışı neden olur” diye sorar. Şeyhülislamın cevabı ise “Neme lazım”dır. Sonra anlaşılır ki “Bir devlet ‘bana ne, neme lazım’ denirse yıkılır” demektir. Devletine sahip çıkmak yardımcı olmak her vatandaşın dinî ve millî görevidir. Bunu yapmayanlar, boş verenler de konumu ne olursa olsun haindirler. Tarihte yine görülmüştür ki hainler, hizmet ettikleri katillerce ilk imha edilenler olmuştur!.. 20 Ağustos 2012 günü Gaziantep’teki terörist saldırısında şehid olanlara rahmet,yaralananlara acil şifa diliyor, hainleri ve onlarla kol kola olanları da lanetliyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT