BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivil anayasa ümidi sönmekte

Sivil anayasa ümidi sönmekte

Türkiye’de ilk devlet teşkilatı kanunu 1293/1876 Tarihli Kanunu Esasi’dir. Bu anayasa, Sultan Abdülaziz’in intihar süsü verilmiş bir suikastle şehid edilmesinden sonra sadrazam Mithat Paşa ve ekibi tarafından Sultan Abdülhamid’e büyük baskılar yapmalarıyla ilan edilmişti. Mithat Paşa, bayrakta hilal’in yanında salib/haç da olsa ne çıkar? diyen adamdır. Tarihçiler Macar Yahudisi olduğunu ifade etmektedirler.Türkiye’de ilk devlet teşkilatı kanunu 1293/1876 Tarihli Kanunu Esasi’dir. Bu anayasa, Sultan Abdülaziz’in intihar süsü verilmiş bir suikastle şehid edilmesinden sonra sadrazam Mithat Paşa ve ekibi tarafından Sultan Abdülhamid’e büyük baskılar yapmalarıyla ilan edilmişti. Mithat Paşa, bayrakta hilal’in yanında salib/haç da olsa ne çıkar? diyen adamdır. Tarihçiler Macar Yahudisi olduğunu ifade etmektedirler. Bu paşalar.. Ah o paşalar... “Büyük” lakaplı Mustafa Reşid Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa ve daha nice paşalarla Namık Kemal gibi sözde hürriyetperver gerçekte ise dâvâ arkadaşlarını jurnalleyen mason Tanzimat münevverleri Fransız ihtilalinin ve Fransa’nın hayranıdır. Onlara göre anayasa sihirli değnekti. Değdiği ân devlet yeniden Kanuni zamanındaki ihtişamına kavuşacaktı. Bu anayasayı Sultan Abdülhamid, tasdik ve ilan etti. Ne var ki Sultan bir baktı ki anayasanın kendisi bizatihi devletin bölünmesine yol vermekte, o sebeple hemen askıya aldı. Bu askı hali II. Meşrutiyetin ilanına kadar devam etti. 1908’de tekrar mer’iyete/yürürlüğe girdiyse de bir yıl sonra 31 Mart vak’ası tertiplendi. Buna dayanarak Abdülhamid Han devrildi... Bu naklettiklerimiz, aynı zamanda ergenekon, sarı kız, ay ışığı, balyoz vs’nin tarihçesidir. Sultanın hal edilmesinden sonrası devlet, İttihad ve Terakki tarafından Almanlara peşkeş çekildi, yeni sultan Mehmed Reşad’ın haberi bile olmadan I. Cihan Harbine girdik. 1921 Anayasası Büyük Millet Meclisi’nin hazırladığı bir anayasadır. Belki de tek sivil yahut yarı sivil anayasa buna denebilir. Kısa bir geçiş anayasasıdır. Şu da var, Meclis, 1921’de harp ortamında anayasa yapabilirken bugün bölgenin süper gücü olmuş bir Türkiye’de aynı meclis aynı başarıyı gösteremiyor. 1924 Anayasasının ismi Teşkilatı Esasiye Kanunudur. Doğru isim budur. Anayasalar, devlet teşkilatının kanunlarıdır. 1924 Anayasası kökten bir rejim değişikliği kanunudur. 1961 ve 1982 Anayasaları ise doğrudan darbe anayasalarıdır. Asker, devlete el koymuş ve emir ve komutayla anayasa yazılmıştır. Bugün yürürlükteki anayasanın uğradığı tadilat ve tamirat sayılamayacak kadar çoktur. Bir buçuk yıl kadar evvel sivil bir anayasa yapılması için cümle parlamenterler ayağa kalktılar. Komisyonlar kuruldu, başına meclis başkanı geçti. Ancak gelinen nokta ümitsiz bir vak’a karşısında olduğumuzu gösteriyor. Başbakan Erdoğan, dün grubunda ihtarı çekti. -Yıl sonuna kadar yeni bir anayasa yapılmazsa biz yokuz. Şu şartlarda ortaya çıkacak bir anayasanın referandum tadilatıyla elden geçmiş anayasadan daha ileri olacağı mümkün görünmüyor. 2023 Büyük Türkiye’sine defolu bir anayasa ile gidilecek. Peki TBMM şunu yapamaz mı? Tek maddelik bir kanun? Türkiye, bundan böyle anayasa ile değil, temel kanunlarla yönetilecektir. O kanunlar meclisin beşte dördünün teklifleriyle değiştirilebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT