BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 400 bin işçi, sözleşme masasına oturabilecek

400 bin işçi, sözleşme masasına oturabilecek

Toplu Sözleşme Yasası çıkınca hem sendikal haklar yeniden düzenlendi, hem de 1717 iş yerinde çalışan 400 bine yakın işçinin maaş zammı için masaya oturmasının yolu açıldıMeclis’ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı’nın da onayladığı “Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ile 15 yaşındaki işçiler de sendikalı olabilecek ve kanun çıkmadığı için aylardır toplu sözleşme masasına oturamayan 1717 iş yerinde çalışan yaklaşık 400 bin işçi zamlı maaşına kavuşabilecek. Kanunla yetki barajının yüzde 50’den yüzde 40’a indirilmesi ile, bir iş yerinde birden fazla sendika örgütlenmişse ve her biri yüzde 40 ve üzerinde üyeye sahipse, iki sendika da yetkili olabilecek. Yasa ile çalışma dünyasına getirilen yenilikler ise şöyle: * Kanunla iş kolu sayısı 28’den 20’ye, sendikaya üye olma yaşı 16’dan 15’e çekildi. * Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya üyelikten çıkmaya zorlanamayacak. * Bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de iş yerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek. * Üyelik başvurusunu sendika 30 gün içinde reddedilmezse kabul edilmiş sayılacak. *?Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, genel kurulca verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye, 30 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecek. * Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunabilecek. * Sözleşmeler en az 1 yıl ve en çok 3 yıl süreli yapılabilecek. Taraflar bu süreden önce sözleşmeyi fesh edemeyecek. * Yetki almaya engel olan yüzde 10 işkolu barajı yüzde 3’e indirildi. * Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlarından birinden mahkumiyeti bulunanlar, sendika kurucusu olamayacak. * Toplu sözleşmede anlaşma olmazsa grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren 60 gün içinde alınabilecek. * Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilecek. * Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabilecek, arabulucu atayabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT